Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Nå skal et ekspertutvalg se på fastlegeordningen

Nå skal et ekspertutvalg se på fastlegeordningen

Portrett Lilly Ann Elvestad

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på og vurdere dagens fastlegeordning. I utvalget sitter blant andre generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Lilly Ann Elvestad.

– Jeg gleder meg til å komme i gang. Fastlegeordningen må fungere godt for hele befolkningen, og jeg er glad for at pasient- og brukerorganisasjonene er en del av utvalget, forteller Elvestad. 

Utvalget skal gi konkrete forslag som skal være med på å gjøre fastlegeordningen bedre, med spesielt fokus på organisering og finansiering.


Store utfordringer


Hovedmålet er å gjøre ordningen til en ordning som dekker de utfordringene og behovene som er per dags dato. I dag ønsker blant annet ikke unge leger å søke seg til ordningen, det er for høy arbeidsbelastning som går utover oppfølgning av pasienter, og mange kommuner melder om at det er vanskelig å få ansatt fastleger. Per dags dato er det rundt 175.000 innbyggere som står uten fastlege.

  
– Det går særlig utover de mest sårbare pasientene og kan forsterke todelingen i helsetjenesten. Denne utviklingen må snus. Nåværende handlingsplan har flere gode tiltak, men de har ikke hatt ønsket effekt. Da må vi tenke nytt, og vi må ta nye grep. Vi kan ikke fortsette i samme spor og håpe situasjonen løser seg over tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

 
Første rapport fra utvalget skal leveres innen 1. desember 2022. Regjeringen skal ta med seg vurderingene inn i arbeidet med statsbudsjettet i 2024.

 

Medlemmer av utvalget:

  • Kjetil Telle (leder). Fagdirektør for helse­tjene­steforskning ved Folkehelse­instituttet (FHI). Telle har doktorgrad i samfunns­økonomi fra Universitetet i Oslo.

  • Birgit Abelsen. Forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Abelsen er cand. scient i statistikk og har en PhD i helsevitenskap.

  • Lilly Ann Elvestad. Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

  • Nina Tangnæs Grønvold. Kommunedirektør i Fredrikstad og tidligere kommunaldirektør for helse og velferd samme sted. Grønvold er utdannet lege og har master i helseledelse.

  • Tor Iversen. Helseøkonom og professor ved UiO.

  • Kaveh Rashidi. ALIS-lege og jobber som fastlege i Oslo.

  • Torstein Sakshaug. Spesialist i allmennmedisin, fastlege i Trondheim.