Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Et rop om raskere behandling

Et rop om raskere behandling

Et timeglass med sort sand. Foto: Wilhelm Gunkel/Unsplash

Tenk deg at du er alvorlig syk og vet at det finnes medisin. Tenk deg at du ikke får denne medisinen, fordi norske myndigheter mener den er for kostbar, eller fordi de vil «vente og se». Tenk deg at denne medisinen kunne ha vært tilgjengelig for deg – om du bodde i Sverige, Danmark eller England.

Norge bruker lengre tid enn de nevnte landene på å ta i bruk nye medisiner. Pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Bak pasientoppropet.no står 26 ulike pasientorganisasjoner, deriblant FFO. Målet med oppropet er å samle inn underskrifter som vil bli levert til norske helsemyndigheter med en klar beskjed om at det forventes og forlanges at norske pasienter får tilgang på den beste behandlingen, så fort den er tilgjengelig på markedet. Slik er det dessverre ikke i dag.

 

Vi trenger din støtte, signer oppropet her:
https://pasientoppropet.no/


En livsviktig rød tablett

I forrige uke publiserte NRK en sak om hjertesyke Idar Berget (71) som har fått avslag på livreddende medisiner. Berget har hjerteamyloidose – redusert organfunksjon hvor det ofte er hjertet som er mest utsatt, og kan føre til alvorlig hjertesvikt. De røde tablettene han nå går på har vært med på å bremse utvikling av hjertefeilen, men allerede i august vil Berget gå tom for den livsviktige røde tabletten.

Rundt en halv million

Organisasjonene som er med på oppropet representerer rundt en halv million medlemmer med ulike diagnoser deriblant MS, astma, hjertesykdommer, kreft og cystisk fibrose – raskere behandling kan altså være helt avgjørende for et bedre og lengre liv, for mange pasientgrupper. I en kronikk skrevet av organisasjonene peker de på at det ofte handler om økonomi. Nye medisiner er kostbare, men til tross for at de blir tatt i bruk i andre land og har en effekt, forblir Norge nølende. Organisasjonene etterlyser en større økonomisk risikovilje fra norske myndigheter, og et tettere samarbeid med medisin industrien.

Retten til å puste

På mandag (25. april) ble det kjent at Beslutningsforum har sagt ja til innføring av fire legemidler til behandling av cystisk fibrose (CF), deriblant Kaftrio – et legemiddel som bidrar til at lungecellene fungerer bedre hos noen pasienter med CF. Dette har vært en lang og hard kamp.


– Det er en gledens dag. Endelig har retten til å puste seiret, sier Ellen Damhaug Scheel, daglig leder i CF-foreningen, til Dagens Medisin.