Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Tillat med selvvalgt hjelper ved valg

Tillat med selvvalgt hjelper ved valg

Valgurne

Funksjonshemmede får nå lov til å ha med en selvvalgt hjelper i stemmeavlukket ved valg. Det blir heller ikke nødvendig å ha med en egen valgfunksjonær i tillegg til selvvalgt hjelper, i følge innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. «Dette er en stor seier», sier Cato Lie, Senorrådgiver i FFO.

Ifølge Blindeforbundet har ca. 50 personer blitt nektet å ha med selvvalgt hjelper inn i stemmeavlukket ved de siste to valgene, til tross for at dette er en rettighet de har hatt. Valgmyndighetene må nå sikre at rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser står på valgkortet.

 

Lovtekst foreslås endret til følgende:

§ 9-5 femte ledd skal lyde:

(5) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Hvis et stemmestyremedlem eller en valgfunksjonær på valgtinget mener at velgeren ikke oppfyller kravene til å motta hjelp, avgjør stemmestyret om velgeren oppfyller kravene.

«Her har Blindeforbundet og FFO samarbeidet godt, blant annet ved å holde innlegg for Valglovutvalget i 2018. Dette er en seier som jeg ble veldig glad for, sier Lie.