Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Nye medlemsorganisasjoner i FFO

Nye medlemsorganisasjoner i FFO

Hender oppå hverandre

FFOs representantskap ønsker velkommen Hodepine Norge, Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom og Norsk Glaukomforening som nye medlemmer i FFO-familien. 

Hodepine Norge

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv. Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter. Forbundet skal være en pådriver overfor myndighetene, slik at denne pasientgruppen sikres akseptable muligheter for riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidra til at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan delta i yrkeslivet.

Foreningen ble stiftet i 2017, og har 1902 medlemmer. 

 

Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom

Prader-Willis syndrom-foreningens formål er å organisere alle som er født med Prader-Willis syndrom, og andre interesserte som ønsker

  • å utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til foreningens medlemmer
  • spre kunnskap om PWS til barnehager, skoler, boliger og behandlende institusjoner spesielt
  • arbeide for at myndighetene skal få kunnskap om de spesielle problemene som følger med syndromet

Foreningen ble stiftet i 1986, og har 382 medlemmer. 

 

Norsk Glaukomforening

Norsk Glaukomforenings formål er å ivareta glaukompasienters og deres pårørendes interesser og å imøtekomme deres spesielle behov. Foreningen skal bl.a.

  • ungere som et nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og som et diskusjonsforum for pasienter og pårørende
  • øke kjennskap til og forståelse av sykdommen glaukom
  • arbeide for en bedre dialog mellom øyeleger, fagmiljøer innen øyehelse og pasienter/pårørende

Foreningen ble stiftet i 1998, og har 1073 medlemmer. 

 

Vi ønsker dem varmt velkommen, og ser frem til et godt samarbeid! 

Oversikt over FFOs medlemsorganisasjoner (de nye er ikke lagt til foreløpig)