Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Nye hovedstyremedlemmer

Nye hovedstyremedlemmer

FFOs kongress har valgt nytt hovedstyre for perioden 2021 - 2023. Fem av til sammen 14 medlemmer er nye. 

Eva Buschmann fortsetter som leder av FFOs hovedstyre også i kommende periode. Begge de to nestlederne, Helene Thon og Harald Kvame Hansen, fortsetter også. 

De nye hovedstyremedlemmene er (toppbildet fra venstre) Bente Holm Mejdell (Mental Helse), Ellen Damhaug Scheel (Norsk forening for cystisk fibrose), Terje André Olsen (Blindeforbundet), Mari Øvergaard (Psoriasis og eksemforbundet) og Bjørnar Allgot (Diabetesforbundet). 

De øvrige styremedlemmene er Wenche Kristin Røkenes, Lars Aksel Berge, Tariq Eide, Ingrid Olga Hallan, Grete Crowo (ansattrepresentant) og Thora Vibecke Maguns (vara foransattrepresentant).

 


Bente Holm Mejdell, Mental Helse

 • 66 år
 • nestleder i Mental Helse. Har tidligere også fungert en periode som generalsekretær
 • har hatt en rekke styreverv innen offentlig og privat virksomhet
 • Sitter i styret i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse og har sittet som brukerrepresentant i Forskningsrådet i 4 år.
 • Bred bakgrunn innenfor helsesektoren; bl.a. som styreleder i flere helseforetak, vært konserndirektør i Helse Sør-Øst og etatsleder i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.
 • Driver profesjonelt med styreopplæring

 

Ellen Damhaug Scheel, Norsk forening for cystisk fibrose


 • 59 år
 • Daglig leder i Norsk forening for cystisk fibrose
 • Erfaring fra idretten gjennom mange år, både som klubbleder og ansatt som generalsekretær
 • Interessepolitisk erfaring fra både lokalt og nasjonalt arbeid, innen idrett og helsepolitikk. Har i mange år jobbet med ledelse, strategi- og organisasjons-utvikling, markedsføring, kommunikasjon og informasjon
 • Representerer FFO i evalueringen av Nye metoder.
 • Representerer FFO i SBONN (Sjeldne brukerorganisasjoners nordiske nettverk) og er vara i NNRD (Nordisk nettverk for sjeldne diagnoser)

 

Terje André Olsen, Norges Blindeforbund


 • 52 år
 • Forbundsleder i Norges Blindeforbund.
 • Har vært aktiv i Norges Blindeforbunds ungdom, Landsrådet for Norske Barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk Tjenestemannslag
 • Er IT-utdannet og har jobbet med It, prosjektstyring og informasjonssikkerhet i NAV.
 • Styremedlem i Atlas-Alliansen kan også tas med på lista.
 • Er svaksynt

 

Mari Øvergaard, Psoriasis- og eksemforbundet

 • 40 år
 • Generalsekretær i egen organisasjon
 • Har over 10 års erfaring som ansatt i frivillig organisasjon, bl.a. Norges Astma- og allergiforbund
 • Erfaringer fra frivillighet i bl.a. korps og YouthNet.org (Britisk organisasjon)
 • Styremedlem i Helsereiser
 • Erfaring med pårørendeperspektivet privat

 

Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet

 • 67 år
 • Har vært generalsekretær i Diabetesforbundet i 30 år
 • Har hatt mange lederverv, bl.a innen idrett lokalt
 • Mye interessepolitisk erfaring gjennom Diabetesforbundet, deltakelse i FFO og leder for kontaktforum i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Har vært leder i stiftelsen DAM
 • Var medlem av Prioriteringsutvalget
 • Lærerutdanning med ulik tilleggsutdanning.
 • Har en kronisk sykdom

 

Takk for innsatsen!

De som går ut av Hovedstyret er Bente G.H. Sletten (Norsk Revmatikerforbund), Ann Iren Kjønnøy (Norsk forening for cystisk fibrose), Alf Magne Bye (Parkinsonforbundet), Unn Ljøner Hagen (Blindeforbundet) og Eddy Kjær (Stoffskifteforbundet). Tusen takk for det gode arbeidet dere har lagt ned for FFO!

 

Oversikt over FFOs hovedstyre