Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Ja-ord og nei-ord

Ja-ord og nei-ord

Ord og begreper er i stadig endring og utvikling – så også innenfor funksjonshemmede-området. Hvordan begrepene brukes og defineres har stor betydning, da det påvirker folks holdninger og politikken som føres på området.

Begreper som var stuerene i går, er ikke nødvendigvis det i dag. Når begreper blir brukt nedsettende og i en negativ setting, blir de belastende for dem som blir kategorisert.

FFO har begrepsdebatter med ujevne mellomrom. Heller ikke vi evner å være helt konsekvente i vår begrepsbruk, selv om det er noe vi etterstreber. Begrepsbruk står på dagsordenen på Hovedstyremøtet i 26. mai. 

I 2005 utformet ni organisasjoner en liste over begreper som bør svartelistes, begreper som kan brukes med varsomhet og anbefalte begreper.
Organisasjonene var Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund. 

Her er deres anbefalinger: 

Svartelistet:

funksjonsfrisk
de funksjonshemmede
ufør (som synonym til funksjonshemmet)
yrkeshemmet (som synonym til funksjonshemmet)
psykisk utviklingshemmet
krøpling
forkrøplet
invalid/invalidisert
invalide-bil og andre bindestreksord
vanfør
lenket til rullestolen/sengen
dverg
åndssvak
(mentalt) tilbakestående
autist
mongoloid
retardert
sinnssyk
grønnsak
synssvak
blinde + hund/bøker
tunghørt
døvstum
døve + tolk/språk
ordblind
sukkersyke
senile (heter dement eller senil dement)
multihandikappet

 

Brukes med varsomhet: 

psykopat
handikappet
gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)
hjelpeløs
vansiret
ord med forstavelsene blind-, døv-, handikap-
sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb
bruker (skal bare benyttes til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet)


Anbefales:

funksjonshemmede
mennesker/personer med funksjonsnedsettelser
mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne
mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.
mennesker med autisme
funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede
bevegelseshemmede
synshemmede (om blinde og svaksynte)
hørselshemmede og døve
døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)
kortvokst
utviklingshemmet
diabetes/diabetiker
dysleksi/dyslektiker
punktskrift (ikke blindeskrift)
tegnspråk (ikke døvespråk)
førerhund

 

NRK har en egen liste med ord som betegnes som "grønne" (kan brukes), "gule" (brukes med varsomhet) og "røde" (skal ikke brukes).

Se NRKs artikkel om begrepsbruk på funksjonshemmet-området.