Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Ambisiøst programforslag fra AP

Ambisiøst programforslag fra AP

Personer med ulike funksjonsnedsettelser i en samfunnskontekst

Arbeiderpartiets programforslag for kommende stortingsperiode er ambisiøst når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. «Likestilling på alle samfunnsområder» er målet, med like muligheter for alle.

Likestilling og universell utforming som gir alle mulighet til likeverdig deltakelse, heter det i programforslaget som Aps landsmøte behandler 15. – 18. april. Arbeiderpartiet har som mål at Norge skal være universelt utformet innen 2035.

De ønsker også å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i den norske menneskerettighetsloven, og sikre at den realiseres i alle deler av samfunnet. Videre har de programfestet at de vil sørge for finansieringen av BPA, slik alle som trenger og ønsker personlig brukerstyrt assistent kan få det uavhengig av hvilken kommune de bor i.

-Dette er bra! Vi håper Landsmøtet vedtar programforslaget slik det står på områdene inkludering og likestilling, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen. – Vi kommer til å følge med på at de følger opp programløftene dersom de kommer i regjering etter valget til høsten. 

 

Dette lover Arbeiderpartiet i sitt programutkast:

LIKESTILLING OG FRIVILLIGHET

 • Norge skal være universelt utformet innen 2035
 • Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven. 
 • Øke støtten til organisasjonene som jobber for økt likestilling.  
 • Gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur. 
 • Sørge for at ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig tilbud til de som trenger og ønsker det, uavhengig av hvilken kommune du bor i.


SKOLE

 • Sette skolenes rådgivningstjenesten i stand til å gi bedre veiledning til elever med funksjonsnedsettelser.  
 •  Kreve at læremidler og eventuelle hjelpemidler må være tilgjengelig og tilpasset den enkelte elevs funksjonsnivå.  
 • Gjennomføre «Veikart for universelt utformete nærskoler» innen 2030. 

 

 ARBEID 

 • Øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser, kvalifiseringsprogrammet og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Plasser for mennesker med funksjonsnedsettelser skal prioriteres. 
 • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
   

Se hele programutkastet her