Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Viktig plan for fastlegeordningen på plass

Viktig plan for fastlegeordningen på plass

Elvestad på talerstolen

«Pasientene har behov for en god, fast, lege. En som trives i jobben og som opplever å kunne gi den behandling og oppfølging pasienten trenger. Handlingsplanen for fastlegeordningen adresserer viktige anliggender for funksjonshemmede og kronisk syke, som ofte er storforbrukere av ordningen», sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Handlingsplanen er et resultat av et trepartssamarbeid mellom Legeforeningen, Kommunenes sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Flere organisasjoner, blant andre FFO, har gitt innspill i planarbeidet.

«Vi er godt fornøyd med at mange av våre innspill er å se blant de 17 tiltakene planen innebærer», sier Elvestad, og peker blant annet på at regjeringen vil skape en teambasert fastlegeordning.
«FFO har i lang tid etterlyst mer teamarbeid på legekontorene. Vi er svært glade for at handlingsplanen så tydelig adresserer nødvendigheten av dette – både for å frigjøre fastlegens tid, men ikke minst for å øke kvaliteten», sier Elvestad.

«Fastlegeordningen har store utfordringer overfor de pasientene og brukerne med sammensatte tilstander. Fastlegeordningen er nok best organisert rundt den friskeste delen av befolkningen. Handlingsplanen erkjenner dette, og adresserer tiltak som vi tror kan gi endringer og forbedringer på sikt», sier Elvestad.

Her kan du lese Lilly Ann Elvestads innlegg på pressekonferansen 11.05.20

Les også Elvestads innlegg om fastlegeordningen i Dagens Medisin 29.11.19.

 

Fastlegen er viktig for alle

«Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Fastlegeordningen har vært en suksess, men vi ser at ordningen nå er under press og flere kommuner sliter med å rekruttere. Vi tar derfor grep for å beholde leger som arbeider som fastleger i dag, og sørge for at flere ønsker å jobbe som fastlege og at de får brukt kompetansen og kreftene sine på pasientene», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Viktige tiltak i handlingsplanen:

 • Grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis.
 • Knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser. 
 • Øke antall avtaler for spesialisering i allmennmedisin og øke veiledningen
 • Avlaste fastlegene for oppgaver
 • Innføre en ordning med introduksjonsavtaler
 • Bedre kvaliteten på legetjenester til brukere med omfattende behov
 • Styrke Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)
 • Utvikle kvalitetssystem i allmennlegetjenesten
 • Gi flere leger mulighet for lederutdanning
 • Legge til rette for en mer teambasert tjeneste
 • Legge til rette for nye arbeidsverktøy og øke bruken av e-konsultasjon

Les regjeringens omtale av Handlingsplanen.

Les handlingsplanen her

Elvestad og Høie

"Handlingsplanen for fastlegeordningen har viktige tiltak som vil komme funksjonshemmede og kronisk syke til gode", sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.