Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Avlyser alle fysiske møter

Avlyser alle fysiske møter

En PC-skjerm med et menneske i bakgrunnen

FFOs sekretariat følger de nasjonale retningslinjene for smittevern og håndtering av koronapandemien, og avlyser derfor alle fysiske møter resten av året.

Møtene blir ikke avlyst, men vil avholdes digitalt. Dette er både for å overholde retningslinjer og påbud fra myndighetene, og for å ta hensyn til de av våre medlemsorganisasjoner som har medlemmer i risikogrupper. 

Regelen om digitale møter gjelder også sekretariatets møter med fylkes-FFO.


Anbefalinger til fylkes-FFO

Fylkes-FFO bør holde fysiske møter på et absolutt minimum. Skal styrene samles fysisk, må det være enighet om dét i hele styret. Vi anbefaler på det sterkeste at alle styremøter holdes digitalt. Når det gjelder kurs og andre møteplasser i regi av fylkes-FFO, bør disse holdes digitalt. Uansett skal det alltid legges opp til likeverdig deltakelse digitalt. I dette ligger deling av presentasjoner, etc.

Hvis vi hjelper hverandre og passer på hverandre nå, kan vi forhåpentlig møtes «på ordentlig» på nyåret!