Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Ekstrabevilgning på 100 millioner til avlastning og habilitering

Ekstrabevilgning på 100 millioner til avlastning og habilitering

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) bekjentgjør ekstrabevilgningen til funksjonshemmede barn og unge.

Regjeringen har kommet med en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner, som en direkte respons på FFOs Covid-19 undersøkelse. Pengene kommer på Statsbudsjettet for 2021, og skal gå til avlastning og habilitering for funksjonshemmede barn og unge.

«Dette er en gledelig nyhet og kommer til å bety mye for mange. Jeg legger likevel til grunn at denne bevilgningen ikke tar høyde for å bøte på de store mangler som eksisterer i det ordinære habiliteringstilbudet som tilbys. I så fall vil det være behov for helt andre og varige tiltak, inkludert en større satsing i regi av spesialisthelsetjenesten", sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Barn og unge med habiliteringsbehov og deres familier utgjør kun èn del av de som har lidd overlast i koronapandemien. FFOs undersøkelse viser blant annet at mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer smerter som følge av nedstengningen av tjenestetilbudet.

"Dersom Regjeringen mener alvor med å bøte på den overlast som funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende er påført, må flere og varige tiltak på plass. Funksjonshemmede og kronisk syke i alle aldre må få sine tjenester, og skole- og aktivitetstilbud tilbake og sikres god oppfølging fremover. Og det må føres tilsyn med at kommunene følger nasjonale anbefalinger, og tar sitt ansvar for hele befolkningen. Særlig må et slikt tilsyn påse at nye lovbrudd ikke begås», sier Elvestad som understreker at FFO setter pris på å bli hørt.

Lilly Ann Elvestad intervjues av TV2 i anledning ekstrabevilgning i SB for 2021
"Det er viktig at fylkesmennene fører tilsyn med kommunene slik at bevilgningen kommer barn og unge med funksjonshemming og deres familier til gode", sier Elvestad.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier til TV2 at hun forventer at fylkesmennene fører tilsyn med kommunene, slik at midlene brukes til formålet.
Dette vil FFO også ha et øye på.

Innslaget kan ses på TV2 Sumo, nyhetskanalen, 23.09 kl. 08:15:55. Det er mulig innslaget sendes også i nyhetssendingene utover dagen 23.09. Man kan se innslaget med et gratisabonnement på TV2 Sumo: https://sumo.tv2.no/.../tv.../tv-2-nyhetskanalen-82018.html