Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / -Uførhet er ikke et personlig valg!

-Uførhet er ikke et personlig valg!

Illustrasjonsfoto pensjonist

Regjeringen foreslår at uføre alderspensjonister ikke lenger skal skjermes for levealdersjusteringen i alderspensjonen. -Vi vil kjempe hardt mot at dette realiseres, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

 

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. Skjermingstillegget kompenserer uføre, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan. Nå mener regjeringen at uføretrygdede som blir alderspensjonister kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene, ifølge Dagens Næringsliv.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) poengterer at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen», og viser til at det å fjerne skjermingstillegget vil innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

-Vi ser at regjeringen nok en gang legger til grunn at uførhet er et personlig valg, og ikke noe man blir tvunget til av medisinske årsaker. Uføre har ikke mulighet til å motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å stå lengre i arbeid, slik øvrige alderspensjonister har mulighet til. Det er derfor helt urimelig at disse skal få avkortning i sin alderspensjon. Å sammenligne utviklingen for uføre med arbeidstakere som velger å gå tidlig av med pensjon blir derfor et helt feilaktig premiss. Det er viktig å huske på at tidlig pensjon er et valg de som er arbeidsføre har mulighet til å ta. Det har ikke uføre. Det oppleves derfor svært urettferdig at våre grupper skal straffes fordi pensjonsreformen ikke har gitt tilsiktet effekt på pensjonsinntektenes utvikling på makronivå. Vi er rystet over at regjeringen med dette sidestiller inntektsutviklingen til uføre og arbeidsføre gjennom livsløpet. Mange uføre har levd hele livet på svært lav inntekt og har ikke hatt noen mulighet til å endre dette ved å tre inn i arbeidslivet. De har derfor heller ikke hatt noen mulighet til å bygge opp annen kapital.

 "Vi er rystet over at regjeringen med dette sidestiller inntektsutviklingen til uføre og arbeidsføre gjennom livsløpet" (Lilly Ann Elvestad)

De siste års trygdeoppgjør har gitt ingen eller minimal økt kjøpekraft for mange grupper av alderspensjonister. Dette inkluderer også uføre alderspensjonister. Derfor har FFO sammen med flere av organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret sammen krevd at uføres alderspensjon fortsatt må skjermes for levealdersjusteringen ved overgang til alderspensjon. 


- Vi regner derfor med svært mange av organisasjonene vil stå samlet inn mot høring for å unngå at forslaget gjennomføres, sier Elvestad.

 

FAKTA:

Uføre født i 1944-1953 får et tillegg i sin alderspensjon som skjermer dem for om lag halvparten av levealdersjusteringen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Stortinget har forutsatt at tillegget skulle vurderes på ny, i lys av hvordan de yrkesaktive tilpasser seg reformen. På bakgrunn av observasjoner som er gjort av blant annet avgangsalder etter reformen, sender regjeringen nå på høring et forslag om at tillegget inntil videre ikke videreføres for yngre årskull.

Regjeringen pressemelding

Foto: Simon WijersUnsplash