Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / NRK får refs fra Diskrimineringsnemnda

NRK får refs fra Diskrimineringsnemnda

Utilgjengelig NRK Paviljong

NRK brøt forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse da de arrangerte et folkemøte på flåten Paviljongen under Arendalsuka. Det har Diskrimineringsnemda slått fast. Paviljongen var utilgjengelig for rullestolbrukere. 

 

Under Arendalsuka 2018 arrangerte NRK den 14. august 2018 et folkemøte med tittelen «NRK spør: Hva kan vi gjøre for deg?» På nettsidene til NRK ble arrangementet omtalt slik:

«Tirsdag 14. august inviterer NRK folk til Paviljongen i Pollen. Vi vil vite hva du liker på NRK, hva du vil ha mer eller mindre av, eller om du har andre tilbakemeldinger. Kanskje har du en programidé du å foreslå eller et konkret nyhetstips? Her treffer du kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sammen med mange av NRKs programlederprofiler som er tilstede under Arendalsuka. Vi serverer pølser på dekk.»

Paviljongen er en flåte/flytescene i havneområdet Pollen i Arendal sentrum. I løpet av arrangementet kom det flere personer med elektriske rullestoler, elscootere e.l., og lettere rullestoler. Det var ikke mulig for rullestolbrukerne å komme seg fra kaien til Paviljongen via landgangen/rampen, uten assistanse. Kringkastingssjefen og flere av de øvrige NRK-ansatte gikk i land for å tilby assistanse, prate/lytte og servere pølser, både til gruppen av rullestolbrukere og til andre som stod ved kaikanten. Hendelsen ble omtalt i flere medier og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og tilgjengelighetssjef Siri Antonsen i NRK har offentlig kommentert og beklaget situasjonen som oppstod. Stopp Diskrimineringen sendte likevel en klage til Diskrimineringsnemnda.

NRK mente at arrangementet ikke innebar forskjellsbehandling av rullestolbrukere, og derfor heller ikke ulovlig diskriminering, da arrangementet endte opp med å ikke være avgrenset til selve Paviljongen. Dette endret likevel ikke nemndas vurdering av at dette var forskjellsbehandling. De skriver følgende i sin begrunnelse:

«Selv om det er positivt at representanter fra NRK gikk i land for å nå ut til flere personer, herunder rullestolbrukere, endrer ikke det nemndas vurdering av at det foreligger indirekte forskjellsbehandling. Til forskjell fra det øvrige publikummet hadde ikke rullestolbrukerne et valg knyttet til om de ønsket å delta på arrangementet om bord Paviljongen, eller ved kaikanten eller fortauet i Kirkegata. Det strider dessuten imot formålet med bestemmelsene om universell utforming at tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser ivaretas gjennom særløsninger.

Nemnda konkluderte enstemmig med at NRK har handlet i strid med likestillings og diskrimineringsloven § 6, jf. § 8. Klagen fra Stopp Diskrimineringen førte frem.

 Se nemndas vedtak her.

Foto: NRK