Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Krever kraftinnsats for universell utforming

Krever kraftinnsats for universell utforming

Skilt for funksjonshemmede

Det mangler ikke på erfaringer og kunnskap. Det er handling og penger som skal til, sier FFO, Unge funksjonshemmede, Handikapforbundet og Handkapforbundets Ungdom i et felles innspill til utforming av ny handlingsplan for universell utforming av samfunnet.

Som et grunnlag for ny Handlingsplan for universell utforming av samfunnet, ønsker Bufdir innspill til tilstandsanalyse på områdene IKT og velferdsteknologi, bygg og anlegg, planlegging av uteområder og transport. Bufdir ber om nyansering i forhold til skole og høyere utdanning, arbeid, helse- og omsorg, kultur og fritid, annet.

FFO, Unge funksjonshemmede, Norges Handkapforbund og Norges Handikapforbund Ungdom står bak et felles innspill. Blant annet peker vi på den store andelen utilgjengelige bygg - skoler, arbeids- og publikumsbygg, boliger, studentboliger - samt uteområder, transportmidler og IKT. Vi tar opp at lovverket er svekket, og at det mangler både interesse og midler. Det må et mer helhetlig grep til for å sikre at funksjonshemmede kan delta som borgere i samfunnet på lik linje som andre.