Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Hva er CRPD?

Hva er CRPD?

Du har kanskje hørt benevnelsen uten helt å vite hva den betyr.
Her er seniorrådgiver i FFO, Ingunn Westerheims, CRPD for dummies!

1.           CRPD er FNs konvensjon om funksjonshemmede sine rettigheter (CRPD)

2.            Ordet konvensjon betyr internasjonal avtale

3.            CRPD står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities

4.            Norge forpliktet seg til å følge (ratifiserte) konvensjonen i 2013

5.            Norge har forpliktet seg til å levere rapporter om situasjonen for  funksjonshemmede til FN-komiteen hvert 4. år

6.            CRPD ikke er en del av norsk lov i motsetning til Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og konvensjonen mot                                 rasediskriminering

7.            Norsk lov vil gå foran hvis det er motstrid med FN-konvensjonen, fordi CRPD  ikke er tatt inn som en del av norsk lov   

8.            I mars 2019 måtte Norge for første gang svare FN-komiteen om situasjonen  for funksjonshemmede i Norge 

9.            Hele 125 organisasjoner (CRPD-koalisjonen) stod bak norske borgere sin egne rapport til FN   

10.         CRPD inneholder ikke særskilte rettigheter, men skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine                  på samme måte  som alle andre

11.         CRPDs hovedformål er å sikre funksjonshemmede like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og å bygge ned                  hindre som vanskeliggjør dette

12.         CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

13.         FNs mål med CRPD er at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendige liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder

14.         Gjennom å ratifisere CRPD har Norge forpliktet seg til å jobbe for at funksjonshemmede skal få tilgang til det fysiske                            miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon på lik linje med andre

15.         Konvensjonen stiller krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt                      menneskerettighetene som er  nedfelt i andre FN-konvensjoner

Her kan du lese CRPD-konvensjonen.