Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Ledig stilling: Fylkessekretær Nordland

Ledig stilling: Fylkessekretær Nordland

Vår fylkessekretær går i april av med pensjon og vi søker derfor hennes etterfølger. Stillingen som fylkessekretær er en 60 %-stilling.

FFO Nordland arbeider for å realisere FFOs strategi og målsettinger lokalt i Nordland gjennom aktiviteter og samarbeid med helseforetak, fylkeskommunen, kommuner, andre offentlige instanser medlemsorganisasjonene og andre.

Arbeidsoppgavene vil omfatte blant annet:

 • Interessepolitisk arbeid som bla.a omfatter arbeid med å realisere FFOs program og strategi samt gjennomføring av ulike satsinger og kampnjer
 • rekruttering og oppfølging av brukerrepresentanter
 • kontakt med medlemsorganisasjoner
 • sekretær for styret
 • utarbeide søknader og rapporter
 • daglig drift av kontoret

Vi søker deg som

 • er utadvendt og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner
 • har god formuleringsevne
 • har god økonomiforståelse og god kunnskap med bruk av IT-verktøy
 • har kjennskap til eller erfaring fra frivillige/ideelle organisasjoner

Vedkommende som ansettes vil bli ansatt i FFO nasjonalt, men arbeide i FFO Nordland som holder til hyggelige lokaler i Storgata 48 i Bodø.

Stillingen fordrer et nært samarbeid med styreleder og fylkesstyret i FFO Nordland.

Vi tilbyr lønn etter avtale i tråd med tariffavtale og lokal lønnsstruktur. Vi er fleksible med hensyn til arbeidstid slik at stillingen kan kombineres med annen jobb.

FFO er opptatt av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med administrasjonsleder Pål F. Heffer på telefon 913 16 710 eller styreleder i FFO Nordland Paul Daljord på telefon 913 61 937.

Send kortfattet søknad med CV til post@ffo.no snarest og innen 08.01.2020.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge. Samarbeidet bygger på et felles mål om et solidarisk samfunn der funksjonshemmede har likeverdig muligheter til å delta på alle samfunnsområder.

84 medlemsorganisasjoner står tilsluttet FFO og til sammen har de rundt 335 000 enkeltmedlemmer. FFO representerer mennesker som lever med ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer.

FFOs oppdrag er å fremme felles interessepolitiske saker som er viktige for mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. Dette arbeidet berører de fleste samfunnsområder.