Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / FNs spesialrapportør for funksjonshemmede besøker Norge

FNs spesialrapportør for funksjonshemmede besøker Norge

Portrett Catalina Devandas

FNs spesialrapportør for rettighetene til funksjonshemmede, Catalina Devandas, kommer på offisielt besøk til Norge fra 2. til 11. oktober 2019. Hensikten med besøket er å vurdere menneskerettighetssituasjonen til funksjonshemmede i Norge. 

“Jeg vil bruke besøket til å sette meg inn i lovgivningen og retningslinjene på dette området, samt hvilke konkrete tiltak den norske regjeringens har foretatt for å gjennomføre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs bærekraftsmål”, sier Devandas.

-Møtet med spesialrapportøren gir sivilt samfunn en unik mulighet til å være med å påvirke menneskerettighetssituasjonen for funksjonshemmede i Norge, samt gi en realitetsorientering til FN på at Norge ikke er best på menneskerettighetsfeltet når det gjelder funksjonshemmede, sier leder for FFOs Rettighetssenter, Live Kroknes Berg.

Devandas har planlagt møter med myndighetsrepresentanter på nasjonalt nivå og på fylkes- og kommunenivå, med Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, og andre uavhengige organer, samt med personer med nedsatt funksjonsevne og deres interesseorganisasjoner. Hun kommer også til å ha møte med Sametinget og ta opp situasjonen til urbefolkningen.

Devandas skal til Oslo, Tromsø og Karasjok. Hun kommer til å besøke skoler og spesialpedagogiske støttetjenester, institusjoner for funksjonshemmede, psykiatriske institusjoner og en bedrift med arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

Spesialrapportøren vil legge fram en utførlig rapport om besøket med sine funn og anbefalinger for FNs menneskerettighetsråd i mars 2020.

Norge fikk kritikk
I mars 2019 møtte Norge FN komiteen som overvåker statenes oppfyllelse av sine forpliktelser etter FN konvensjonen. Den norske regjeringen fikk kraftig kritikk for å ha forsømt sin oppfyllingsplikt på flere områder, særlig gjelder det bruk av tvang, segregerende tiltak, store geografiske forskjeller i tjenestetilbudet og manglende tiltak for å sikre likeverd og likestilling.

I forbindelse med høringen i Geneve utarbeidet 125 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, den såkalte CRPD-koalisjonen, en felles rapport om diskriminering av funksjonshemmede i Norge. Koalisjonen gir 117 anbefalinger om hvordan Norge bør følge opp rettighetene som følger av konvensjonen.

Rapportens tre overordnede anbefalinger til den norske regjeringen er:

  • å anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
  • å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
  • å avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

Rapporten er oversatt til norsk.Catalina Devandas
 (Costa Rica) ble oppnevnt som FNs første spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, i juni 2014 av FNs menneskerettighetsråd. Hun har i 20 år lagt ned et omfattende arbeid for å fremme rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og for inkluderingstiltak med blant andre Verdensbanken, FN og internasjonale giverorganisasjoner. Devandas har prioritert å fremme sosioøkonomisk inkludering, fulle borgerrettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og aksept for at nedsatt funksjonsevne skal bli anerkjent som en del av det menneskelige mangfold.


Spesialrapportørene inngår i de såkalte spesialprosedyrene under FNs menneskerettighetsråd. Spesialprosedyrene utgjør den største gruppen uavhengige eksperter i FNs system for menneskerettigheter. “Spesialprosedyrer” er fellesbetegnelsen på mekanismene for undersøkelser og overvåking under FNs menneskerettighetsråd, og tar opp situasjoner i enkeltland eller tematisk problematikk over hele verden. Spesialrapportørene er eksperter som arbeider på frivillig basis. De er ikke ansatt i FN og avlønnes ikke for sitt arbeid. De er uavhengige av enhver nasjonal myndighet eller organisasjon og arbeider individuelt.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/undesadspd/42801151461