Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / FFO søker organisasjonsrådgiver

FFO søker organisasjonsrådgiver

Vi søker en organisasjonsrådgiver som kan bidra til å styrke FFO lokalt og støtte opp om arbeidet i FFOs fylkeslag.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) arbeider for deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Dette arbeidet gjøres gjennom brukermedvirkning og politisk påvirkning nasjonalt og lokalt.  Vi er en paraplyorganisasjon for 84 pasient- og brukerorganisasjoner. Til sammen representerer vi rundt 335 000 medlemmer. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Oslo og vi har kontorer og ansatte i alle fylker.

Vi søker en organisasjonsrådgiver som kan bidra til å styrke FFO lokalt og støtte opp om arbeidet i FFOs fylkeslag. I tillegg til å kunne påvirke nasjonal politikk, ser vi at lokal forankring og påvirkning blir stadig viktigere. Samtidig vil det være behov for både utvikling og nytenkning i forbindelse med nye fylkesgrenser fra 2020. Den som ansettes vil få en særdeles viktig rolle i forhold til å skape «lim» og den røde tråden mellom FFOs ulike organisasjonsledd. Selv om arbeidsstedet vil være på hovedkontoret i Oslo, men vil en av nøkkeloppgavene være å ha tett dialog med FFOs ansatte og våre frivillige lokalt.

Politisk påvirkning og brukermedvirkning er FFOs viktigste arbeidsområder. Det er derfor viktig at den som har stillingen har erfaring fra om disse områdene. Det er også viktig at å kjenne til organisasjonsarbeid og frivillige organisasjoner. Opplæring av og kontakt med våre fylkeslag vil ligge til stillingen.

Organisasjonsrådgiveren kommer til å være tilknyttet organisasjons- og utviklingsavdelingen i FFO. Denne avdelingen har ansvaret for kontakten med medlemsorganisasjoner og FFO lokalt. Vi samarbeider tett i avdelingen, og selv om alle har dedikerte oppgaver, er det viktig at alle kan se sammenhengen mellom organisasjon og politikk/brukermedvirkning og medlemsorganisasjonene våre og FFO lokalt.

Vi søker en person med følgende egenskaper:
- Selvstendig, tar ansvar og initiativ
- Fleksibel og løsningsorientert
- Gode samarbeidsegenskaper
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ønsker også at du har:
- Relevant høyere utdanning, helst masternivå
- Erfaring fra eller interesse for ideelle eller frivillige organisasjoner
- Kjennskap til offentlige forvaltningsnivåer og politisk påvirkning.

Vi tilbyr:
- Hyggelig og universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo, godt arbeidsmiljø og gode kolleger

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søknadsfrist: 15.12.2019.

Vi ønsker oppstart så fort som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø, 900 94 436.