Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / FFO søker internasjonal bistandsrådgiver til treårig prosjekt

FFO søker internasjonal bistandsrådgiver til treårig prosjekt

Vi søker deg som har erfaring fra å jobbe med bistandsprosjekter, prosjektforvaltning og samarbeid med sivilisamfunnspartnere både i Norge og internasjonalt.

FFO driver sitt bistandsarbeid gjennom Stiftelsen Atlas-Alliansens avtaler med NORAD. Vi går nå inn i nye avtaler med NORAD og etablerer derfor nye prosjekter for perioden 2019-2023.  Derfor søker vi nå en bistandsrådgiver i 100 prosent stilling til å lede og følge opp våre nye prosjekter. Den som ansettes vil få et særlig ansvar for de prosjekter vi vil drive i fellesskap med en rekke andre organisasjoner - «Together for Inclusion». Her vil FFO bl.a samarbeide med organisasjoner som Redd Barna, Norges Blindeforbund, ADRA, Plan Norge og flere andre. 


Vi søker deg som har erfaring fra å jobbe med bistandsprosjekter, prosjektforvaltning og samarbeid med sivilsamfunnspartnere både i Norge og internasjonalt. I denne jobben får du ansvaret for å starte opp og følge prosjektene som FFO vil arbeide med i Mosambik, Niger og Sør-Sudan. Dette er landområder som FFO ikke har operert i tidligere. Mosambik er det landet med størst innsats fra FFOs side. For FFOs del har prosjektene følgende tematiske områder: Organisasjonsutvikling, påvirkningsarbeid og inkluderende utdanning. Siden det er flere organisasjoner med på landnivå og et bredt samarbeid på norsk side, vil du også få koordineringsoppgaver i forbindelse med det.

Det er også mulighet for at en liten prosentandel av stillingen dedikeres oppgaver knyttet til det interessepolitiske oppvekst- og utdanningsområdet i Norge.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker en person med følgende egenskaper:
- Selvstendig, tar ansvar og initiativ
- Grundig og med erfaring fra kvalitetssikring og - utvikling
- Fleksibel og løsningsorientert
- Gode samarbeidsegenskaper og kulturell/internasjonal forståelse

Vi ønsker også at du har:
- Relevant høyere utdanning
- Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Kunnskap i portugisisk og/eller fransk er en fordel
- Erfaring i arbeid med bistandsprosjekter, herunder programledelse og - koordinering inkl. økonomioppfølging
- Erfaring fra rettighetsbasert påvirkningsarbeid
- Erfaring eller interesse for organisasjonsutvikling og/eller inkluderende utdanning
- Gjerne erfaring fra noen av de aktuelle prosjektlandene

Vi tilbyr:
- 100% stilling med snarlig oppstart

- Godt arbeidsmiljø i fine lokaler i Oslo sentrum

- Fleksitidsordning

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søknadsfrist: 15.12.2019.

Vi ønsker oppstart så fort som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø, 900 94 436.

FFO er en paraplyorganisasjon med 84 medlemsorganisasjoner. Vi arbeider for likestilling og deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende. Vi har hovedkontor i Oslo, og kontorer i alle fylker. FFOs nedslagsfelt er hovedsakelig i Norge, men vi driver også internasjonalt solidaritetsarbeid.

FFO samarbeider med våre søsterorganisasjoner i Nepal og det sørlige Afrika, særlig på områdene organisasjonsutvikling/styresett og myndighetspåvirkning. Vi er spesielt opptatt av å bidra til at funksjonshemmede i disse landene får sine rettigheter oppfylt.