Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / FFO godt synlig under Arendalsuka

FFO godt synlig under Arendalsuka

Likestillingscafe

FFO vil være mer synlig enn noen gang under Arendalsuka. Vi har blant annet åpen Likestillingskafé og flere egne arrangementer gjennom uka. En fjær i hatten er at vi er invitert som debattdeltaker i den store helsedebatten i selskap med blant andre statsrådene Høye og Listhaug. 

-Panelet manglet en pasientorganisasjon. Da er det moro at FFO blir spurt, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

Helsedebatten står på Arendalsukas hovedprogram tirsdag kl. 13, og arrangeres av Arendalsuka og Dagens Medisin. Temaet er fastlegeordningen.

 
Egen Likestillingscafé

-Vi skal ha to telt på standplassen som FFOs medlemsorganisasjoner i Arendalsområdet er invitert til å bruke. På standplassen har vi en egen «LIKESTILLINGSCAFE», der utvalgte gjester inviteres til cafésamtaler rundt temaene i kampanjen «Gi meg fem for likestilling i kommunene!». Hver dag får sitt eget tema, og vi byr på enkel servering, sier Therese Dahl, kampanjeansvarlig i FFO.

På likestillingscafeen skal vi også blåse nytt liv i TIPS TIL TRINE-kampanjen. Vi lager en vegg der nye tips til likestillingsministeren skal henges opp. Dette vil være en pågående aktivitet hvor vi inviterer besøkende til å skrive sine tips gjennom hele uka. Målet er å få en fin vegg med tips og inspirasjon for likestillingsminister Trine Skei Grande.

Vi planlegger også et stunt som vi har kalt «Arendalsrampen», der hensikten er å synliggjøre utfordringer rundt tilgjengelighet og universell utforming under arrangementet. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad skal også delta på Bioteknologirådets arrangement «Gir ny kunnskap om bioteknologi et sorteringssamfunn?», Arendal kino fredag 16.08 kl 11.00 – 12.30.

FFOs kommunikasjonsmedarbeidere vil delta under hele uken og komme med oppdateringer i sosiale medier
 

FFO skal ha følgende arrangementer i løpet av uka:

  • Hvordan kan vi styrke boligsituasjonen for personer med funksjonsnedsettelser?

Tirsdag 13/8 2019 13:00 - 14:00 arrangement sammen med CP-foreningen og Lupe. Hvordan kan vi, både nasjonalt og kommunalt, legge til rette for en bedre boligpolitikk? I hvilken grad kan funksjonshemmede bestemme selv hvor og hvordan de vil bo? Hva kan gjøres for at flere har mulighet til å eie sin egen bolig? Hvilke endringer bør gjøres i bostøtten og andre støtteordninger?  
 

  • Gi oss fem for likestilling i kommunene!

Onsdag 14.08 kl. 17.30, Thon Hotel Arendal, inviterer FFO til et arrangement om likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser. Likestilling av funksjonshemmede er en målsetting i Norge, og har vært det over mange tiår. Men vi er vi langt fra å oppfylle dette. Hvorfor er dette så vanskelig, og hva må til for å oppnå full likestilling i norske kommuner? FFO løfter frem fem områder som er viktige for alle innbyggere for et godt og likestilt liv: Gi oss fem - for jobb, skole, bolig, helse og fritid.

I debatten stiller Jon Rolf Ness (ordfører i Bykle kommune), Torstein Lerhol (ordførerkandidat i Vang kommune), Hanne Bjurstrøm (likestillings- og diskrimineringsombud), Ann Marit Sæbønes (Ap-politiker og leder for rådet for funksjonshemmede i Oslo). Likestillingsminister Trine Skei Grande kunne dessverre ikke komme, men innspill fra henne vil bli sendt på video under arrangementet. A

Arrangementet vil bli streamet. Mer informasjon blir lagt ut på FFOs Facebook.

  •  Én innbygger – én journal. Hva skal til?

Torsdag 15.08 kl. 16:00 - 17:00, Clarion Hotel Thyholmen, inviterer vi sammen med Kreftforeningen og KS til et møte om felles E-helse løsning for kommunene. To temaer står sentralt: Hvordan sikre god framdrift i planlegging og gjennomføring, og hvordan sørge for at alle aktører i den kommunale helsetjenesten blir med?