Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Fattigdom som virkemiddel

Fattigdom som virkemiddel

Illustrasjon fattigdom

Regjeringen vil redusere minstesatsen i AAP-ordningen for de yngste mottakerne, og bruke de innsparte midlene til tettere oppfølging av den samme gruppen. -Tett oppfølging er bra, men å la mottakerne av ytelsen finansiere sin egen oppfølging er smålig, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

FFOs kommentar til regjeringens forslag om å redusere minstesatsen for Arbeidsavklaringspenger (AAP) for de under 25 år fra 198 000 til 130 000 kroner i året:

Titusenkronersspørsmålet er hvorfor folk står utenfor arbeidslivet. Hauglie og regjeringen mener manglende stå-på vilje er en viktig årsak. Regjeringen har stor tro på at lave ytelser i avklaringsfaser vil virke motiverende og stimulere til arbeid. Folk utenfor arbeidslivet skal tvinges i kne økonomisk. Det skal svi å ha nedsatt arbeidsevne. 

"Regjeringens logikk er at de som har lite må få mindre mens de som har mye må få mer, for å få folk i arbeid"

Samtidig har regjeringen tatt seg råd til å gi arbeidsgivere lavere formueskatt, som et virkemiddel for å skape flere arbeidsplasser (noe som har vist seg å ikke skje). Regjeringens logikk er at de som har lite må få mindre mens de som har mye må få mer, for å få folk i arbeid. Hauglie peker på at unge som går på AAP får vesentlig mer enn jevnaldrende som studerer, går i lære eller deltar i kvalifiseringsprogrammer – underforstått at det er urettferdig. Unge med AAP kan ikke spe på inntekten med en ekstrajobb, slik de fleste studenter gjør. Mange har en kronisk sykdom eller funksjonshemming som gir store utgifter til behandling og medisiner. Noen er avhengige av medisiner, behandling og rehabilitering som ikke dekkes av folketrygden. Det vil de ikke ha råd til med det kuttet som foreslås. DET er urettferdig.

Regjeringen har allerede forpliktet seg til mer effektive stønadsløp for mottakerne av arbeidsavklaringspenger. Bedre og tettere oppfølging lå som premiss i den forrige endringen av AAP-ordningen. At de nå bruker kutt i stønadsordninger som AAP for å finansiere allerede lovet politikk, er smålig. Å kalle kuttene «verktøy for å få folk i jobb» er å sminke sannheten. Regjeringen bruker fattigdom som virkemiddel for å få flere unge i arbeid. Det er verken god sosialpolitikk eller en inkluderingsdugnad verdig.

Sak i VG 03.10.2019