Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Mangel på informasjon er det største hinderet for deltakelse

Mangel på informasjon er det største hinderet for deltakelse

Publikum på konsert

Så mange som 17 prosent av mennesker med funksjonshemming deltar ikke på noen kultur- eller fritidsaktiviteter. Mangel på informasjon om tilgjengelighet er det som i størst grad hindrer deltakelse, ifølge undersøkelsen som Unge funksjonshemmed og FFO står bak.

Undersøkelsen «Det viktigste er å delta» i regi av Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), viser at mange utestenges på kultur og fritidsarenaen på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom. Små og store hindre står i veien for deltakelse: manglende transport- og parkeringsmuligheter, manglende tilgjengelighet og universell utforming, mangelfulle assistanseordninger, negative holdninger og fordommer og mangel på informasjon, for å nevne noen.

Det største hinderet er mangel på informasjon om tilgjengelighet:

- Det er vanskelig, og i mange tilfeller umulig, å finne informasjon om tilgjengelighet.
Finnes det HC-toalett, ledelinjer, teleslynge, heis, sittemuligheter? Hvordan er de akustiske forholdene i lokalet? Er det langt å gå fra nærmeste parkeringsplass? Denne informasjonen ville gjort det mye enklere å delta for veldig mange – også funksjonsfriske. Det er informasjon som kan legges ut på nettsidene til butikker, spisesteder, arrangementer og kulturtilbydere, og kanskje på sikt også standardiseres, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

FFO og Unge funksjonshemmede mener følgende må gjøres:

  • Alle planer og strategier for deltakelse i idrett og på fritidsarenaer må fokusere på inkludering av funksjonshemmede. Det må stilles krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede til de ansvarlige når det gis større til idrett, kultur og fritidstiltak

  • Lovfeste og utvide den kommunale ordningen med ledsagerbevis på attraksjoner og offentlig transport, og mulighet for å bestille billetter for ledsagere på nett

  • Øke tilgjengelighetentil TV-programmer, filmer og ulike kultur. og idrettsarrangementer gjennom teksting, tegnspråktolking og bedre tilrettelegging av lyd

  • Få på plass standardisert informasjon om tilgjengelighet for butikker, kultur- og idrettsarenaer og spisesteder, kanskje som en utvidelse av sertifiseringsordningen «Tilgjengelighetsmerket», som norske konsertarrangører står bak

  • Ratifisere Marrakesh-traktaten (sikrer tilgang på tilgjengelige åndsverk, eksempelvis i form av blindeskrift eller lydopptak)  

Her kan du se rapporten på undersøkelsen.