Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / De med minst får stadig mindre

De med minst får stadig mindre

De fattige får stadig mindre å leve for

Mens diskusjonen går høylytt om Lambda og Vy, skjer en stille innstramming i ordninger som bostøtten, barnetillegget for uføre og arbeidsavklaringspenger blant annet. Men hvis du spør, er et samfunn med små forskjeller en viktig målsetting for regjeringen.

Meld. St. 13, «Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft», den såkalte «Ulikhetsmeldingen», innledes med hvor viktig det er at forskjellene er små i Norge.Det gir mindre kriminalitet, høyere levealder, bedre utdanningsnivå og høyere sosial mobilitet. Likevel viser Ulikhetsmeldingen at utviklingen går i retning av større forskjeller. Siden 2013 har de 10 prosent rikeste husholdningene fått høyere inntekter, mens de 20 prosentene med minst har fått mindre.

Mange av FFOs grupper rammes hardt med innstrammingene i AAP og dårligere tilgang til bostøtte. I høringen på Ulikhetsmeldingen i Stortinget 14.03.2019, var dette blant temaene vi tok opp med finanskomiteen.
Her kan du lese FFOs høringsinnspill.