Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Rapport til FN: Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

Rapport til FN: Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

Forside CRPD skyggerapport til FN

En fersk rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med at den norske regjeringen i år skal på høring i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Den opprinnelige rapporten kom først ut i 2015, men er nå oppdatert med ny informasjon og oversatt til engelsk.

Du kan lese rapporten Alternative report to the UN Committee on The Rights of Persons with Disabilities her.

En bred koalisjon står bak rapporten

Bak rapporten står en bred koalisjon bestående av hele 125 organisasjoner, hovedsakelig funksjonshemmedes egne organisasjoner.

Rapporten er nå sendt inn til FN-komiteen som Norge skal i høring til.

I tillegg har vi vært hos Barne- og likestillingsdepartementet, for å informere regjeringen om funnene i rapporten.

Får ikke oppfylt egne rettigheter

Et av de gjennomgående funnene i rapporten er at det for mange funksjonshemmede er stor forskjell mellom å ha rett på papiret og å få rett i praksis. En av grunnene til dette er at det er store kommunale forskjeller.

Rapportens tre overordnede anbefalinger til den norske regjeringen er:

  • Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
  • Innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
  • Avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

Regjeringen må svare

Regjeringen skal på høring i Geneve om konvensjonen i 25.-26. mars i år. Der vil myndighetene måtte svare på kritiske spørsmål om hva de gjør for å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i Norge.

FFO vil være til stede under høringen.