Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Visste du at FFO driver internasjonalt rettighetsarbeid?

Visste du at FFO driver internasjonalt rettighetsarbeid?

I nesten 20 år har FFO drevet NORAD-finansierte prosjekter gjennom Atlas-Alliansen. Med dette arbeidet ønsker vi å bidra til å bygge stolthet, bevissthet og likeverd for funksjonshemmede i utviklingsland, og samarbeider om dette med paraplyorganisasjoner i Nepal og det sørlige Afrika. Dette kan du også være med på!

21 januar hadde vi besøk av daglig leder Morten Eriksen og politikk- og programrådgiver Anders Hosar, som informerte om Atlas-Alliansen for nye organisasjoner. Atlas-Alliansen har mer enn 30 års erfaring med utviklingsarbeid innen myndighetspåvirkning, skole, helse, rehabilitering, organisasjonsutvikling og levekår. I store deler av verden står funksjonshemmede nederst på rangstigen. De har dårligere skolegang, dårligere helse, og de har store problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Funksjonshemmede er en av verdens mest marginaliserte, diskriminerte og fattige grupper, og organisasjonene i det globale sør har i svært liten grad driftsstøtte fra egne myndigheter.

FFOs prosjekter dreier seg om organisasjonsutvikling/godt styresett og myndighetspåvirkning. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er et viktig virkemiddel i vårt arbeid med å gjøre søsterorganisasjonene i stand til å oppfordre sine lands myndigheter til å realisere menneskerettighetene. Det største hinderet for inkludering av funksjonshemmede er stigma og negative holdninger i samfunnet.  

I alt 17 norske organisasjoner står bak Atlas-alliansen. De fleste består av medlemmer som selv er funksjonshemmet, kronisk syke eller pårørende. Atlas tilbyr god hjelp til de som vil inn i alliansens  arbeid. Gjennom ulike kurs og inkluderingsnettverk får man de verktøyene man trenger for å sette i gang. Organisasjoner som ønsker å involvere seg må først gå gjennom et mentorprogram. Mentororganisasjonen vil naturlig være en av organisasjonene i alliansen som allerede har erfaring med å drive bistandsprosjekter. Ut over det, er det først å ta kontakt med enten FFOs organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø, eller Atlas-alliansen.

Her kan du lese mer om:
Levekårsundersøkelsene som SINTEF har gjennomført for FFO,  
National Federation of the Disabled Nepal og Southern Africa Federation of the Disabled.
Southern Africa Federation of the Disabled