Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2018 / Går av i protest

Går av i protest

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sande kommune går av i protest.

Rådet har jobbet i en årrekke for å få til brukermedvirkning som kan leve opp til kravene i "Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m."
I et brev til ordføreren i Sande skriver lederen av rådet, Claes Gilljam, at arbeidet har vært særdeles krevende og gitt liten avkastning:

-Vi har blant annet bedt om brukermedvirkning i arbeidet inn mot en kommunesammenslåingen med Holmestrand, hvor vi har henvist til gjeldende lovverk og rundskriv om brukermedvirkning, uten at det har blitt tatt til følge. Rådet har gjentatte ganger ytret ønske om å uttale seg om BPA-tjenesten i
kommunen og i arbeidet inn i den nye kommunen, uten at det har blitt tatt hensyn til, skriver Gilljam. 

Les hele brevet til ordføreren her.