Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2018 / Lite ambisiøs strategi

Lite ambisiøs strategi

Lilly Ann Elvestad, Linda Hofstad Helleland og Eva Buschmann og

- Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser var vel som forventet. Vi hadde gjerne sett at den var mer konkret og hadde høyere ambisjoner, men planen er et godt utgangspunkt for arbeidet med den tilhørende handlingsplanen som skal i gang rett over nyttår, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser ble presentert av likestillingsminister Linda Hofstad Helleland onsdag 19.12.

Likestillingsloven er 40 år i 2019. Mye gjenstår før funksjonshemmede er likestilt med den øvrige befolkningen. Norge har forpliktet seg til seg å sikre full likestilling for funksjonshemmede gjennom FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 40-års jubileet vil være en gyllen anledning for regjeringen til å vise ambisjoner og handlekraft på området.

- Strategiplanen har satt tonen for et paradigmeskifte. At vi nå snakker om funksjonshemmedes rettigheter i et likestillingsperspektiv og ikke først og fremst i et tjeneste- og omsorgsperspektiv er en viktig og nødvendig endring, sier Elvestad.

Ni departementer har skrevet under på strategiplanen, noe som forplikter, i følge Helleland.
- Vi vil følge opp status på de ulike målområdene i vår dialog med de andre departementene.

FFO, SAFO og Norges Handikapforbund har gitt innspill underveis i utformingen av strategien, noe Helleland nevnte spesifikt i sin presentasjon:

- Det er første gang Barne- og likestillingsdepartementet jobber så tett med brukerorganisasjoner i utformingen av et strategidokument. Erfaringen har vært udelt positiv, og noe vi vil ta med oss videre, sier Helleland.

-Vi håper på et godt samarbeid med departementet også i utformingen av den kommende handlingsplanen. Forhåpentligvis vil handlingsplanen bli mer konkret og sette spor i statsbudsjettet for 2020, noe Helleland også antydet, sier Elvestad.