Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Aktuelt

 • 24.02.2021

  Har du erfaring med NAV.no?

  Eller med andre offentlig nettsteder? Da vil vi gjerne ha din hjelp med å svare på denne undersøkelsen.  Dine svar vil være nyttige inn i forskningsprosjektet “Tilgjengelige tilbakemeldinger”, som skal bidra til at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

 • 09.02.2021

  Atlas-alliansens sluttrapport er klar

  FFO har drevet med internasjonalt solidaritetsarbeid i 20 år. Vi er tilsluttet Atlas-alliansen, funksjonshemmedes organisasjoners egen bistandsstiftelse. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad er styreleder i alliansen. I perioden 2016-2019 hadde Atlas-alliansen er rammeavtale med Norad. FFO hadde to prosjekter i denne avtalen. Nå er sluttrapporten klar.

   

 • 05.02.2021

  Tillat med selvvalgt hjelper ved valg

  Funksjonshemmede får nå lov til å ha med en selvvalgt hjelper i stemmeavlukket ved valg. Det blir heller ikke nødvendig å ha med en egen valgfunksjonær i tillegg til selvvalgt hjelper, i følge innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. «Dette er en stor seier», sier Cato Lie, Senorrådgiver i FFO.

 • 01.02.2021

  Alvorlige langtidsvirkninger av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke

  Forverret helsetilstand fysisk og psykisk ser ut til å være konsekvensene av Covid-19 pandemien for funksjonshemmede og kronisk syke, også på lang sikt. Det viser en ny undersøkelse gjort av FFO.

 • 18.01.2021

  FFO støtter ikke lovforslag om portforbud

  FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. "Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må har full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag", sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

 • 07.01.2021

  1 av 3 har opplevd vold eller overgrep i koronatiden

  1 av 3 barn med funksjonsnedsettelser opplevde en form for vold eller seksuelle overgrep i den perioden skoler, barnehager og skoler var stengt i vår. Det kommer frem av tall fra fra NKVTS.

 • 07.12.2020

  Utviklingshemmede prioriteres i ny strategi for sosial boligpolitikk

  Regjeringen har lagt fram ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. FFO er godt fornøyd med at regjeringen løfter fram utviklingshemmede og tiltak som kan bedre deres bosituasjon, og at dette skal være et av de prioriterte innsatsområdene i strategien.

 • 03.12.2020

  Schankes medisin

  Det å bety noe for noen og være en del av et fellesskap er noe av det viktigste for å ha et godt liv, ifølge professor emerita Anne-Kristine Schanke.