Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

Toppbanner Sjeldendagen 2020

Program Sjeldendagen 2019

"ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser" er tema for Sjeldendagen 2020.  I år er det skuddår, og Sjeldendagen faller på lørdag 29. februar.  Sjeldendag-konferansen blir fredag 28. februar, men det vil bli en markering i Oslo også også på lørdagen. Nedenfor finner du mer informasjon og påmeldingslenke. Arrangementsinformasjonen vil oppdateres underveis.

Arrangører:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge funksjonshemmede.


Tid:
Fredag 28. februar 2020, kl. 10.00 – 15.30
(registrering åpner 09.30)


Sted: 
Thon Hotel Opera, Oslo.
Hotellet ligger ved Flytogterminalen v/Oslo Sentralstasjon, Christian Frederiksplass 5.

Om konferansen:
Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Tema:
ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser .I Norge gjennomføres den tradisjonelle konferansen 28. februar, mens det lørdag 29. februar blir synlige markeringer av dagen. Mer informasjon fra Eurordis finner du her. 
 

Kostnad:
Konferansen er gratis.  For representanter fra brukerorganisasjoner/grupper dekkes også reisekostnaden for én person. Evt. flybilletter bestilles hos Helsereiser A/S.

Ta kontakt med Helsereiser umiddelbart etter å ha mottatt bekreftelse på deltakelse på arrangementet. Tlf. 23 00 12 60, e-post: bestilling.helsereiser@travelnet.no  

Ved manglende oppmøte uten å melde forfall vil dagpakke bli belastet deltakeren.

Vedtak om røykeforbud og bruk av parfyme i FFO:
FFOs Kongress har gjort vedtak om at «Alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie.» Dette innebærer at møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene.

Vi henstiller alle deltakerne om ikke å bruke parfyme og etterbarberingsvann under oppholdet.


Påmeldingsfrist: 7. februar 2020
Påmelding


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Åsta Tale Strand, tlf. 966 22 736       asta.tale.strand@ffo.no
Solveig Bærland, tlf. 966 22 714        solveig.berland@ffo.no

 

 

 • 08.10.2014

  Et usosialt budsjett

  Ingen grunn til å feire etter fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2015.

 • 08.10.2014

  I vandrehallen

  FFO var til stede i vandrehallen på Stortinget i dag i forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet for 2015. Hovedsaken FFO kommenterte i dag var regjeringens forslag om å kutte i barnetillegget for uføre. - Dette vil føre til flere fattige barnefamilier, sa Liv Arum.

 • 29.09.2014

  Brukermedvirkning i helseforskning, fra ord til handling

  Vil du delta på en konferanse om brukermedvirkning i helseforskning?

 • 26.09.2014

  Forskjellsbehandling helsevesenet

  Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

 • 16.09.2014

  Regjeringens første innspillsmøte om FN-konvensjonen

  Barne,- likestillings- diskrimineringsdepartemenet arrangerte tirsdag sitt første innspillsmøte om statens rapport på FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

 • 09.09.2014

  Aktivtetshjelpemidler

  Fra 1. juli i år kan personer over 26 år få støtte til aktivitetshjelpemidler fra NAV. FFO har i flere år jobbet for at 26 års grensen må oppheves.

 • 02.09.2014

  Nordisk nettverk på sjeldenområde

  Det er nå etablert et nordisk nettverk på sjeldenområdet; Sjeldne Brukerorganisasjoners Nordiske Nettverk (SBONN). 

 • 02.09.2014

  FARVE-konferansen 2014

  Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

 • 26.08.2014

  Nytt besøk i Nepal

  I forrige uke besøkte FFOs Hanne Witsø og Arne Eide ved SINTEF Nepal. Hensikten med besøket var å sette i gang det nye forskningsprogrammet som skal gjøre rede for levevilkårene til funksjonshemmede i landet.

 • 18.08.2014

  Ny NAV-veileder

  Etter ett års samarbeid mellom Universell og NAV kompetansesenter lanseres nå en ny veileder som samler NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne på ett sted.