Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 04.10.2013

  - Signaler om gode tiltak for funksjonshemmede

  Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gjeninnføre særfradragsordningen for store sykdomsutgifter og rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

 • 29.09.2013

  Skal forske på brukermedvirkning i NAV

  Fafo har fått i oppdrag av FFO å gjennomføre et treårig forskningsprosjekt om brukermedvirkning i NAV.

 • 27.09.2013

  Folketrygdloven tolkes for strengt

  FFOs Rettighetssenter mottar en del henvendelser som tyder på feil i praktisering av folketrygdloven. Derfor skrev vi brev til Sivilombudsmannen der vi tar opp saker som gjelder stønad til vedlikehold av parykk og revurdering av uførepensjon ved en inntektsoverskridelse utover frigrensen på 1G.

 • 25.09.2013

  FFO med innspill til ny regjeringserklæring

  Vi har skrevet brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre der vi kommer med innspill til de kommende regjeringsforhandlingene.

 • 18.09.2013

  Skal overvåke og rapportere på FN-konvensjonen

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått oppgaven med å føre tilsyn med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 • 12.09.2013

  Ny regjering – nye muligheter

  FFO gratulerer de borgerlige og sentrumsorienterte partiene med Stortingsvalget 2013. Høyre og Frp har støttet mange av FFOs kampsaker når de var i opposisjon.

 • 05.09.2013

  Borgerlig regjering vil true funksjonshemmedes boligsituasjon

  FFO frykter at funksjonshemmedes bosituasjon forverres om de borgerlige partiene kommer til makten. - Vi står i fare for at det er entreprenørene som får bestemme hvor funksjonshemmede skal bo og om de skal få besøk eller ikke, sier Liv Arum.

 • 21.08.2013

  Bekymret for utviklingen på hjelpemiddelområdet

  FFO har sammen med Norges Handikapforbund hatt et møte med statssekretær Cecilie Bjelland i Arbeidsdepartementet 19. august. Bakgrunnen for møte var et kravbrev fra organisasjonene som påpeker de største utfordringene på hjelpemiddelområdet.

 • 21.08.2013

  Skal utrede virkemidler mot mobbing i skolen

  FFO er glad for at et nytt utvalg skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen i norsk skole. Utvalget ledes av Øystein Djupedal, Fylkesmann i Aust-Agder.
 • 28.06.2013

  Frykter dårligere BPA-ordning

  Regjeringens forslag om å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er på høring. FFO er glad for rettighetsfestingen, men er redd forslaget vil svekke ordningen brukerne har i dag.