Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 16.09.2014

  Første innspillsmøte til statens FN-rapport

  Barne,- likestillings- diskrimineringsdepartemenet arrangerte tirsdag sitt første innspillsmøte om statens rapport på FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

 • 09.09.2014

  Ny ordning for aktivitetshjelpemidler

  Fra 1. juli i år kan personer over 26 år få støtte til aktivitetshjelpemidler fra NAV. FFO har i flere år jobbet for at 26 års grensen må oppheves.

 • 02.09.2014

  Nordisk nettverk på sjeldenområde

  Det er nå etablert et nordisk nettverk på sjeldenområdet; Sjeldne Brukerorganisasjoners Nordiske Nettverk (SBONN). 

 • 02.09.2014

  FARVE-konferansen 2014

  Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

 • 26.08.2014

  Nytt besøk til Nepal

  I forrige uke besøkte FFOs Hanne Witsø og Arne Eide ved SINTEF Nepal. Hensikten med besøket var å sette i gang det nye forskningsprogrammet som skal gjøre rede for levevilkårene til funksjonshemmede i landet.

 • 18.08.2014

  Ny NAV-veileder

  Etter ett års samarbeid mellom Universell og NAV kompetansesenter lanseres nå en ny veileder som samler NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne på ett sted.

 • 12.08.2014

  FFO inviterte til pårørendedebatt

  Tirsdag formiddag møttes Kari Kjønnaas Kjos (Frp), Freddy de Ruiter (AP), Svein Harberg (H) og Olaug Bollestad (Krf) til debatt ved FFOs arrangement under Arendalsuka. 

 • 06.08.2014

  FFO på Arendalsuka

  FFO er til stede under Arendalsuka 12. -15. august. Vi har egen stand, og arrangerer et eget seminar om pårørendepolitikk på tirsdag.

 • 01.07.2014

  IKT-tilgjengelighet for alle

  Alle nye nettsider og automater må fra 1. juli 2014 følge forskrift om universell utforming av IKT. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. 

 • 27.06.2014

  Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

  FFO deltar i referansegruppen for et europeisk forskningsprosjekt. – DISCIT. For at prosjektet skal få noen verdi er det viktig at forskerne får del i erfaringene, meningene og ønskene til våre medlemmer.