Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Organisasjonsarbeid

Solidaritetsarbeid

FFO jobber for å fremme demokrati og menneskerettighetsarbeid i utviklingsland, og samarbeider om dette med paraplyorganisasjoner i Kina, Nepal og sørlige Afrika. 

Gjennom dette samarbeidet er vårt fremste mål å styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår.

FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede er et viktig virkemiddel i vårt arbeid med å gjøre søsterorganisasjonene i stand til å oppfordre sine lands myndigheter til å realisere menneskerettighetene.

En viktig del av FFOs arbeid i sørlige Afrika skjer i samarbeid med SINTEF om å kartlegge nasjonale levekårsdata om funksjonshemmede. Hensikten med levekårsdataene er å styrke våre søsterorganisasjoners dialog med landets myndigheter.

For mer informasjon kan du kontakte FFOs bistandsfaglige rådgiver Hanne Witsø.

Her kan du lære mer om:
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Levekårsundersøkelsene som SINTEF har gjennomført for FFO.
Likemannsarbeid i Kina (stillbildefilm på YouTube)
Velferdsgoder for funksjonshemmede (Bistandsaktuelt)
National Federation of the Disabled Nepal (FFOs samarbeidspartner i Nepal)