Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

ADHD Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Storgata 10 A
0155 Oslo

Besøksadresse:

Storgata 10 A
0155 Oslo

Telefon:
67 12 85 85
Hjemmeside:

ADHD Norge er en interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres pårørende og andre.

Funksjonshemning

Diagnosen AD/HD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Diagnosen AD/HD dekker tre ulike tilstander:

AD/HD uoppmerksom type. Hovedutfordringen er oppmerksomhetssvikt med manglende konsentrasjon.

AD/HD hyperaktiv type. Hovedutforingen er selve aktivitetsnivået og manglende impulskontroll.

AD/HD kombinert type er den vanligste typen og dekker begge overnevnte utfordringer.

Det er like stor spredning i forhold til intelligens og kognitiv fungering som i normalbefolkningen.

Organisasjonen

ADHD Norge arbeider for:
- Inkludering, likestilling og forståelse for AD/HD.

ADHD Norge arrangerer:
- Sommerleir for barn og unge.
- Foreldre-/familieseminarer og samlivskurs.

ADHD Norge driver:
- Informasjonsarbeid mot brukere og tjenesteytere. 
- Omfattende likemannsordning.
- Selvhjelpsaktiviteter.

ADHD Norge har et tverrfaglig Fagråd som rådgivende organ for sitt arbeid.