Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

ADHD Norge

Logo hvor det står ADHD Norge.

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Storgata 10 A
0155 Oslo

Besøksadresse:

Storgata 10 A
0155 Oslo

Telefon:
67 12 85 85
Hjemmeside:

ADHD Norge er en interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres pårørende og andre.

Funksjonshemning

Diagnosen ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Diagnosen ADHD dekker tre ulike tilstander:

  • ADHD uoppmerksom type. Hovedutfordringen er oppmerksomhetssvikt med manglende konsentrasjon.
  • ADHD hyperaktiv og impulsiv type. Hovedutfordringen er selve aktivitetsnivået og manglende impulskontroll.
  • ADHD kombinert type er den vanligste typen og dekker de to overnevnte utfordringer.

Det er like stor spredning i forhold til intelligens og kognitiv fungering som i normalbefolkningen.

Organisasjonen

ADHD Norges visjon er et godt liv for alle med ADHD og organisasjonen jobber med følgende saker:

  • Spre kunnskap og forståelse for ADHD.

  • Holde medlemmer orientert om rettigheter og muligheter for støtte.

  • Fremme full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD.

  • Ivareta interessene til mennesker med ADHD og deres nærstående.

  • Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.

  • Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet, politiske miljø og andre organisasjoner.

  • ADHD Norge samarbeider med andre frivillige ideelle organisasjoner og fagmiljø i dette arbeidet.