Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer LMF Rogaland

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Telefon:
Hjemmeside:

LMF organiserer personer med diagnoser knyttet til fordøyelses-systemet. Noen av sykdommene kan behandles, andre er kroniske. LMF er en landsomfattende organisasjon, partipolitisk og religiøst nøytral.

Funksjonshemning

De fleste av våre medlemmer har diagnosene Ulcerøs Kolitt eller Crohns sykdom. Det registreres vel 800 nye tilfeller pr. år i Norge. Begge er kroniske betennelsessykdommer med ukjent årsak. De fleste rammes i 20-40 års alderen, kvinner noe hyppigere enn menn. Det er tendenser til at alderen for når sykdommen debuterer, går ned. Også barn rammes, og sykdommen er mest utbredt i Vest-Europa og USA, hyppigere jo lenger nord man kommer.

Ved Ulcerøs Kolitt endres tykktarmens funksjon pga betennelsen i slimhinnen. Tarmen blir ikke i stand til å suge opp vann og salter som normalt. Det resulterer i diarè og sår i slimhinnen, som gir ytterligere tap av blod og proteiner og nedsatt almentilstand. Crohns sykdom finnes først og fremst i tynn- og tykktarm, men kan også angripe slimhinnene i munn, spiserør og magesekk. De viktigste symptomene er diarè, magesmerter, feber og nedsatt almentilstand. I 10-15% finnes også sykelige forandringer utenfor tarmen, som leddplager, øyebetennelser og leverpåvirkninger.

Refluks øsofagitt (sure oppstøt) er en betennelsesreaksjon i spiserøret som skyldes en svekkelse i lukkemuskelen i overgangen til magesekken. Den kan være medfødt eller forårsakes av brokk, livsstil, overvekt og annet. Det finnes forholdsvis effektiv medisinsk behandling, men noen må også opereres. LMF har også medlemmer med forskjellige leversykdommer og sykdom i bukspyttkjertel. Det finnes forskjellige behandlinger, avhengig av årsak.

Organisasjonen

Organisasjonen arbeider for å

  • gi informasjon om fordøyelsessykdommenes årsak, virkning, forebyggelse og behandling
  • informere om medlemmenes rettigheter
  • støtte opp om forskning og behandling av sykdommene
  • fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene
  • fremme kontakt mellom medlemmene, og delta i internasjonalt samarbeid

LMF er medlem i European Federation of Crohn and Ulcerative colitis Association (EFCCA) og deltar aktivt i nordisk samarbeid på sitt område.