Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Landsforeningen for Utviklingshemmede og Pårørende i Rogaland (LUPE)

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Hundvågveien 45,
4085 Hundvåg

Telefon:
51 54 81 93/97414176

LUPE har et landsstyre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter (som innkalles til alle styremøter). Vi har ca 6 landsstyremøter pr år. 

Funksjonshemning

LUPE er en organisasjon for utviklingshemmede og pårørende, og ble dannet som resultat av de sterke reaksjonene på og motstanden mot den gjennomføringen av ansvarsreformen det ble lagt opp til på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. 

Forløperen var en samarbeidsgruppe kalt Samarbeidsgruppe for utviklingshemmede i og utenfor institusjon, som ble dannet i januar 1990.

Organisasjonen

Landsmøtet er forbundets øverste organ og arrangeres hvert annet år i mai/juni. En del lokale ledd og fylkeslag driver feriesteder for utviklingshemmede og andre funksjonshemmede.