Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Stavanger

Tidspunkt
01.01.2020 til 31.12.2022
Sted
Stavanger Kommune

 Forslag på kandidater til Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Stavanger

I Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse  § 3 står blant annet følgende om sammensetning og organisering:

Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av rådet for personer med funksjonsnedsettelse. De bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha.

Organisasjoner som representerer funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Fellesnemnda i Stavanger har vedtatt følgende sammensetning av rådene:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse:
6 medlemmer skal være fra brukerorganisasjonene 
3 medlemmer skal være fra kommunestyret eller hovedutvalgene 

 Vi ber alle våre medlemsorganisasjoner sende inn sine forslag innen 9. oktober på følgende skjema