Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Nye Sandnes - råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Tidspunkt
09.09.2019 til 31.12.2023
Sted
Funksjonshemmedes Råd i Nye Sandnes kommune

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2019-2023.

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal kommunestyret i Nye Sandnes velge råd for personer med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2019-2023.

Brukerorganisasjonene har anledning til å foreslå medlemmer og varamedlemmer til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Siden det er krav til kjønnsbalanse i rådene oppfordres organisasjonene til å foreslå både kvinner og menn.

Sandnes og Forsand kommuner slår seg sammen fra 01.01.2020, så kandidatene dere forslår må være bosatt i Sandnes eller Forsand kommune. Der er endel som dessverre ikke er på plass. Hverken mandat eller vedtekter er klare, og heller ikke antall medlemmer i rådet.

Brukerrepresentantene som skal representere FFO i brukerutvalg må ha forståelse av hva det betyr å representere alle våre 53 medlemsorganisasjoner (og ikke kun sin egen medlemsorganisasjon). Det er derfor viktig at de som representerer brukerne har noe erfaring i å se nye problemstillinger i et brukerperspektiv. 

 

Frist for innsending:  13. september 2019

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
Er personen brukerrepresentant i andre brukerråd?
Har personen kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Nye EU-regler (GDPR) krever at personen gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg/brukerråd. Jeg bekrefter at den foreslåtte person samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) videreformidler personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til ovennevnte. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og vedkommende kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.