Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Sola Kommune

Tidspunkt
01.10.2019 til 01.10.2023
Sted
Sola Kommune

Funksjonshemmedes Råd for perioden 2019 - 2023 Sola Kommune

Funksjonshemmedes råd i Sola skal velges for valgperioden 2019-2023. Rådet skal ha 3 brukerrepresentanter med vara og 2 politikere.

Våre medlemsorganisasjoner oppfordres til å melde inn forslag til kandidater innen fredag 20. september 2019.

Kandidatene må tilhøre Sola kommune.

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
Er personen brukerrepresentant i andre brukerråd?
Har personen kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Nye EU-regler (GDPR) krever at personen gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg/brukerråd. Jeg bekrefter at den foreslåtte person samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) videreformidler personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til ovennevnte. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og vedkommende kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.