Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Hå innbyggjarråd

Tidspunkt
01.10.2019 til 02.10.2023
Sted

Valg av representantar til kommunalt råd i Hå for 2019 - 2023

Hå Innbyggjarråd er eit rådgivende organ og skal ta del i den kommunale plan- og utviklingsprosessen. Det betyr at rådet skal ha til uttale alle politiske saker som gjeld eldre, menneske med nedsett funksjonsevne og ungdom sine levekår.

Rådet har 12 medlemmar som er utnemnt av kommunestyret.
Samansetjinga av rådet er slik:
• 5 representantar for seniorane
• 3 representantar for menneske med nedsett funksjonsevne
• 2 representantar frå ungdomsrådet
• 2 folkevalde

Vi ber våre medlemsorganisasjoner komme med forslag på gode kandidater samt vararepresentanter til brukerrådet. 

Frist: 19. september 2019

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
Er personen brukerrepresentant i andre brukerråd?
Har personen kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Nye EU-regler (GDPR) krever at personen gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg/brukerråd. Jeg bekrefter at den foreslåtte person samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) videreformidler personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til ovennevnte. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og vedkommende kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.