Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Fylkesrådet for Funksjonshemmede Rogaland

Tidspunkt
22.10.2019 til 02.10.2023
Sted

Brukerrepresentanter til fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland Fylkeskommune

Det skal velges nye brukerrepresentanter til fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland fylkeskommune for perioden 2019-2023.  Det nye rådet trer i kraft etter at fylkestinget på det konstituerende møte 22. oktober 2019 har godkjent rådets sammensetting. Fylkestinget oppnevner leder.

Fylkesrådet for funksjonshemmede er sammensatt av 3 medlemmer fra fylkeskommunens politiske organer og 6 medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner i fylket. FFO Rogaland skal velge 4 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Organisasjonene komme med forslag til medlemmer samt varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Frist: 20. september 2019

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
Er personen brukerrepresentant i andre brukerråd?
Har personen kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Nye EU-regler (GDPR) krever at personen gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg/brukerråd. Jeg bekrefter at den foreslåtte person samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) videreformidler personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til ovennevnte. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og vedkommende kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.