Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Fylkesrådet for Funksjonshemmede Rogaland

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Brukerrepresentant til fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland Fylkeskommune

En av brukerrepresentantene fra FFO Rogaland har søkt fritak fra sitt verv i Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland fylkeskommune for perioden 2019-2023.  Det betyr at vi trenger en ny kandidat.

Det nye rådet tredde i kraft etter at fylkestinget på det konstituerende møte 22. oktober 2019 har godkjent rådets sammensetting. 

Fylkesrådet for funksjonshemmede er sammensatt av 3 medlemmer fra fylkeskommunens politiske organer og 6 medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner i fylket.

Våre medlemsorganisasjoner bes komme med forslag på et medlem for perioden
2020 - 2023.  For at kjønnskabalen skal opprettholdes har Rogaland Fylkeskommune anmodet om å foreslå en mann.

Frist: 9. mars 2020