Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Brukermedvirkning MF Fjordveien

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted
Clarion Air Hotel

Brukermedvirkning for tilpasninger av MF Fjordveien som skal operere sambandet Mekjarvik Kvitsøy

Vi har fått en henveldelse fra Boreal Sjø som har kjøpt MF Fjordveien. De skal operere sambandet Mekjarvik Kvitsøy med fergen MF Fjordveien fra 01.12.19.

MF Fjordveien har operert sambandet i mange år.  Nå planlegger Boreal Sjø å gjøre noen modifikasjoner og tilpasninger på fartøyet både på bildekk og i salong for en bedring av den universelle tilpasningen på fartøyet.

Med de utbedringer som ligger for avklaringer mot UU, vil de også knytte til seg ressurspersoner som kan sikre god brukermedvirkning i denne prosessen. Det er viktig at de tilpasninger som er planlagt, blir gjennomført på en slik måtte at det blir hensiktsmessig for alle brukere.

I denne forbindelse ønsker de å få hjelp fra FFO med å sette sammen en liten brukergruppe med ulike behov for å se på dette, slik at de får innspill til tilpasninger og at tilpasningene blir hensiktsmessige.

Første møte er satt opp på Clarion Air Hotel den 06.11.2019. Her kommer Rådmann og Ordfører i Kvitsøy Kommune til å delta i sammen med brukergruppa samt Boreal Sjø.

FFO Rogaland ønsker en tilbakemelding via skjemaet under om hvem som kunne tenke seg å delta i denne gruppen. Vi vil komme tilbake til hvem som blir plukket ut til å delta, alt ettersom ulike behov.

Påmeldingsfrist: 18. oktober 2019

 

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
Er personen brukerrepresentant i andre brukerråd?
Har personen kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Nye EU-regler (GDPR) krever at personen gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg/brukerråd. Jeg bekrefter at den foreslåtte person samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) videreformidler personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til ovennevnte. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og vedkommende kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.