Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Opplæring av brukerrepresentanter

Tidspunkt
02.03.2018 til 04.03.2018
Sted
Quality Airport Hotel, Sola

Vi har gleden av å invitere alle våre brukerrepresentanter, de representanter som sitter i brukerutvalgets prosjekter, aktuelle nye brukerrepresentanter samt en styre-representant fra alle FFO Rogaland sine medlemsorganisasjoner til Opplæring av Brukerrepresentanter samt Brukerforum

Overnatting og mat dekkes av FFO Rogaland. Det serveres vann til maten. Ønskes noe utover dette, må hver enkelt betale det selv. 

Vi starter på fredagen med grunnopplæringen for nybegynnere som varer frem til lunsj på lørdag. Dernest fortsetter møtet etter lunsj på lørdag hvor både fredagens deltakere samt de mer erfarne brukermedvirkerne deltar.

Men det poengteres at de mere erfarne brukermedvirkerne selvsagt også kan delta på brukeropplæringen om de trenger litt påfyll og gode tips eller føler de trenger litt mere brukeropplæring.

Fredag 2. mars:

15.00            Hvordan forstår vi brukermedvirkning?
                     -         Begrepsforståelse og begrunnelse
16.00            Brukerorganisasjonene som interessebærere
                    -         Hvor kommer saker fra?
                    -         Erfaringsutveksling
17.00            Generalisering av kollektive erfaringer og løsningsforslag
18.00            Å forme en sak
18.30           Slutt
20.00           Middag

Lørdag 3. mars: 
09.00           Å representere andre
                    -         Oppnevningsprosessen
                    -         Ulike former for brukermedvirkning
10.00           Hvordan forberede seg til møte
                   - Summeoppgave: Utarbeid et innlegg
11.00           Ansvarsfordeling mellom brukerorganisasjonene og deres representanter
11.30           Oppsummering, evaluering

12.00           Lunsj

13:00           Velkommen til både nye og erfarne brukerrepresentanter.
13:15           Universell Utforming inkl. IKT
15:00           Brukermedvirkning – en arena for påvirkning»
20:00           Middag
                                       
Søndag 4. mars:

09:00           Humor er god kommunikasjon
11:00           Hvordan bli enda bedre på å kreve vår plass i forhold til brukermedvirkning
13:00           Lunsj og vel hjem

Pauser blir tatt ved behov.

Påmeldingsfrist: 14. februar

Ved eventuelle spesielle behov bes dette meddeles ved påmelding