Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Brukermedvirkningskurs 2019

Tidspunkt
02.03.2019 til 03.03.2019
Sted
Scandic Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger

Vi har gleden av å invitere alle våre brukerrepresentanter, de representanter som sitter i brukerutvalgets prosjekter, aktuelle nye brukerrepresentanter samt en styrerepresentant fra alle FFO Rogaland sine medlemsorganisasjoner til Opplæring av Brukerrepresentanter samt Brukerforum

Overnatting og mat dekkes av FFO Rogaland. Det serveres vann til maten. Ønskes noe utover dette, må hver enkelt betale det selv. 

Program:
Lørdag 2 mars

Kl. 09:30 – 10:00       Registrering
Kl. 10:00 – 10:30       Presentasjon


                                   Rolleforståelse.
Kl. 10:30 – 11:15       Hvem er en brukerrepresentant, kan jeg være det?
Kl. 11:15 – 11:45       Pause.
Kl. 11:45 – 12:15       Hva gjør en brukerrepresentant god, er jeg en god brukerrepresentant?
Kl. 12:15 – 13:00       Hvem representerer jeg? Meg selv, andre eller alle?

Kl. 13:00 – 14:00       Lunsj   

                                   Nivåene vi befinner oss på.
Kl. 14:00 – 14:45       Brukernivåer.

                                   * Individnivå
                                   * Tjenestenivå
                                   * Systemnivå 
                                   Er du rett sted og i rett møte med budskapet ditt?

Kl. 14:45 – 15:00       Pause.

                                   Nå våre mål, men hvordan?
Kl. 15:00 – 15:45       Hvordan lese sakspapirer, ta de politiske poengene og hvilke krav kan dere sette til sakspapirene?
Kl. 15:45 – 16:30       Hvordan vinner dere bruker sakene?
                                   Hva er en god sak?
                                   Hva er en dårlig sak?
                                   Hva er en ikke sak?

 Kl. 16:30 – 16:45      Pause

Kl. 16:45 – 18:00       Saken vinnes!!  Har jeg nå innfridd forventningene til de jeg representerer?
Kl. 18:00                    Avslutning for dagen.

Søndag 3 mars
                                   Forventningsavklaringer.
Kl. 09:00 – 10:45       Hvilke forventninger har vi til oss selv og andre? 
                                   * Kommuniserer dere med noen?
                                   * Kommuniserer noen med dere?

Kl.10:45 – 11:00        Pause.

Kl. 11:00 – 12:30      Hvordan blir vi brukerrepresentanter, hvordan fungerer de ulike systemene
                                  og hvordan utnytter vi dem til vår fordel?
Kl. 12:30 – 13:00      Åpenpost; grilling av foredragsholder.  

Obs - obs - Bestilling av tolk:
Under våre tidligere arrangement har FFO alltid bestilt tolker.  Erfaring viser at det pga. sene påmeldingsfrister kan bli en utfordring å få tolk.

Etter en samtale med NAV tolketjenesten i dag, orienterte de om at det vil være en mye bedre løsning at den enkelte bestiller tolk selv. Da kan tolk ofte bestilles mye tidligere. Et annet viktig argument er at en tolk alltid må knyttes opp mot en person for å få dette dekket opp mot folketrygden.

Av denne grunn ber vi om at de som trenger tegnspråktolk/skrivetolk bestiller dette selv. Oppgi gjerne daglig leder Marianne Kolnes, mail adresse post.rogaland@ffo.no som kontaktperson slik at tolken kan ta kontakt for å få de papirer de trenger.