Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Årsmøte FFO Rogaland 2019

Tidspunkt
11.04.2019 til
Sted
FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

I henhold til FFOs vedtekter § 5 innkalles det herved til fylkesårsmøte i FFO Rogaland Torsdag den 11. april kl. 17:00


Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende innen
22.mars til følgende mail: post.rogaland@ffo.no

Følgende saksliste foreslås

a)              Konstituering
                 1.       Godkjenning av beslutningsdyktighet
                 2.       Godkjenning av innkalling
                 3.       Godkjenning av saksliste
                 4.       Valg av møtefunksjonærer
                            -                  møteleder
                            -                  sekretærerer
                            -                  protokollunderskrivere
                            -                  tellekorps 
                            -                  andre
b)              Godkjenning av FFOs årsberetning for siste kalenderår
c)              Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)              Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen
e)              Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
f)              Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og
                 godtgjørelse til FFOs tillitsvalgte
g)             Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h)             Kontingent for neste kalenderår

i)             Valg av styre
               -         Leder
               -         Nestleder
               -         Økonomiansvarlig
               -         Styremedlemmer
               -         2 varamedlemmer

Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år.
Varamedlemmer velges for 1 år.


j)            Revisor

k)           Valg av valgkomite
               -         Leder
               -         2 medlemmer
               -         1 varamedlem

               Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år.
               Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Det er bare en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker.

Bestilling av tolk:
Under våre tidligere arrangement har FFO alltid bestilt tolker.  Erfaring viser at det pga. sene påmeldingsfrister kan bli en utfordring å få tolk.

Etter en samtale med NAV tolketjenesten, orienterte de om at det vil være en mye bedre løsning at den enkelte bestiller tolk selv. Da kan tolk ofte bestilles mye tidligere. Et annet viktig argument er at en tolk alltid må knyttes opp mot en person for å få dette dekket opp mot folketrygden.

Av denne grunn ber vi om at de som trenger tegnspråktolk/skrivetolk bestiller dette selv. Oppgi gjerne daglig leder Marianne Kolnes, mail adresse post.rogaland@ffo.no som kontaktperson slik at tolken kan ta kontakt for å få de papirer de trenger. 

Besøk av FFO Nasjonalt:
I forkant av årsmøtet vil vi få besøk av styreleder i FFO Nasjonalt Eva Buschmann.