Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Årsmøte FFO Rogaland 10. mai 2017

Tidspunkt
10.05.2017 til 10.05.2017
Sted
FI-Senteret, Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger

I henhold til FFOs’ vedtekter § 5 innkalles det herved til fylkesårsmøte i FFO Rogaland
Onsdag 10. mai 2017 kl. 17:00

Følgende saksliste foreslås
a)              Konstituering
                 1.       Godkjenning av beslutningsdyktighet
                 2.       Godkjenning av innkalling
                 3.       Godkjenning av saksliste
                 4.       Valg av møtefunksjonærer
                            -                  møteleder
                            -                  sekretærer
                            -                  protokollunderskrivere (to stk.)
                            -                  tellekorps (tre stk.)
                            -                  andre
b)              Godkjenning av FFO`s årsberetning for siste kalenderår
c)              Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)              Godkjenning av rapport og regnskap for samarbeidet mellom FFO i fylkene
e)              Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
f)               Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og
                 godtgjørelse til FFO’s tillitsvalgte
g)              Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h)              Kontingent for neste kalenderår

i)               Valg av styre
                 -         Leder
                 -         Nestleder
                 -         Økonomiansvarlig
                 -         Styremedlemmer
                 -         2 varamedlemmer

                 Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg
                 hvert år.  Varamedlemmer velges for 1 år.

j)              Revisor

k)             Valg av valgkomite
                 -         Leder
                 -         2 medlemmer
                 -         1 varamedlem

                 Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg
                 hvert år.  Varamedlem velges for 1 år.


Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Det er bare en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker.

Har dere saker som ønskes behandlet på årsmøtet så husk fristen for innsendelse som er 9. april 2017.

Her finner dere FFO sine vedtekter revidert 16. november 2016