Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

Illustrasjon: Therese Kristiansen

Stor mangel på kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet som møter funksjonshemmede

En ny rapport fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Koble kropp og sinn, viser at mange med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever å bli møtt av et helsevesen som ikke klarer å koble kropp og sinn.

En familie med to voksne og et barn går ute i skogen. De holder hender og vi ser de bakfra. Foto: Alberto Casetta/Unsplash

Ny webinar-episode om habilitering

Andre episode i vår webinarserie "På rett vei!" handler om habilitering. Til tross for FN konvensjonen og norske lover så er habilitering lavt prioritert og har store mangler i dag. Det mangler en helhetlig tenkning, tilbud og oppfølgning.

En gruppe mennesker siter i en sal med en ordstyrer.

FN-dagen for funksjonshemmede

I forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember var vi med på en rekke markeringer. En av markeringene vi stilte opp på var et fellesseminar, i regi av KS og Frivillighet Norge.

Tekst på en kremhvit bakgrunn. Teksten er: På rett vei. En webinarserie om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

På rett vei!

Gjennom tre innholdsrike webinarer ønsker vi å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.