Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Individuell plan og koordinator

Alle som trenger langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen, har rett til en individuell plan. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1)

Les mer om individuel plan og kooridnator på helsenorges sider. En individuell plan skal blant annet ha en liste over nødvendige tjenester. (Forskrift om rehabilitering og habilitering § 19) Den individuelle opplæringsplanen kan innlemmes i den individuelle planen. Merk at den individuelle planen ikke gir rett på de tjenestene som står i planen. Det må søkes på hver enkelt tjeneste.

Skolen har plikt til å delta i arbeidet med individuell plan. (Opplæringsloven § 15-5) PPT har ikke en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan.

Alle med individuell plan, skal få tilbud om en koordinator. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2) Ansatte i skolen kan være koordinator for individuell plan, men har ikke plikt til å være det. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Det er ikke mer konkrete krav til kompetansen til koordinator enn det er til øvrige helse- og omsorgstjenester (kommunen må knytte til seg nødvendig fagkompetanse for å sikre forsvarlige tjenester). (Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1)

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om rehabilitering og habilitering

Opplæringsloven