Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

En helt vanlig elev med noen uvanlige hjelpebehov

Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

 • 05.07.2018

  Trykket versjon av "Skolestart"

  Fra august 2018 vil det være mulig å få en trykket versjon av "Skolestart - rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre".

  Les mer
 • 05.07.2018

  Hvem kan du kontakte?

  Det er ulike instanser du kan ta kontakt med for å få veiledning.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Rettigheter for foreldre

  Mange foreldre til funksjonshemmede barn må være mye borte fra jobb for å kunne følge opp barnet. Her kommer en kort oversikt over rettigheter du som forelder kan ha.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Hvordan vinne fram med en klage

  Det er klagerett på alle enkeltvedtak som gjelder elevenes rettigheter. Klagefristen står i vedtaket. Uavhengig av klagefristen, har man rett til å klage på gjennomføringen av det som står i vedtaket. 

  Les mer
 • 05.07.2018

  Individuell plan og koordinator

  Alle som trenger langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen, har rett til en individuell plan. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1)

  Les mer
 • 05.07.2018

  Ansvarsgruppe

  Det kan etableres en ansvarsgruppe.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Utflukter, leirskole o.l.

  En del av undervisningstiden kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Skoleskyss

  Alle elever har rett til skyss når de bor langt unna skolen eller har farlig skolevei. (Opplæringsloven § 7-1) Skolen har ansvar for tryggheten til elevene og kan måtte sette inn tilsyn eller reisefølge.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Skolefritidsordningen (SFO/AKS)

  Kommunen skal ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.‒4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.‒7. årstrinn. (Opplæringsloven § 13-7)

  Les mer
 • 05.07.2018

  Ekstra år i grunnskolen

  Elever har ikke rett til et ekstra år i grunnskolen.

  Les mer