Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Kunnskapsløst av Hadia Tajik

Kunnskapsløst av Hadia Tajik

FFO mener forslaget til Ap om å redusere AAP-ordningen fra fire til to år vil få dramatiske konsekvenser for de det gjelder.

– Vi ser ingen realisme i dette forslaget. Det er kun et dårlig skjult kutt i etablerte ordninger og et forslag som mistenkeliggjør en utsatt gruppe, sier generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad.

Arbeiderpartiet foreslår å kutte AAP-ordningen (Arbeidsavklaringspenger) for alle født etter 1990 fra fire til to år. Vi er enige om at alle som kan jobbe bør komme i jobb så raskt som mulig, men det fordrer at de er klare for arbeidslivet.

I fjor fikk vi endelig gjennomslag for å senke taket for utdanning som arbeidsmarkedstiltak til 22 år. Slik kan flere yngre få gjennomføre en utdanning.

– Samtidig eliminerer en toårig ordning muligheten til å fullføre en høyere grad, sier Elvestad.

FFO mener at fremfor å kutte i AAP-ordningen, må vi heller realisere kravene til NAV om tettere oppfølging og individuelle planer for personer som er på ordningen. Elvestad påpeker at selv om ordningen varer i fire år, er det ikke nødvendigvis slik at man skal gå på AAP-ordningen i fire år.

– Hver enkelt må få tettere oppfølging fra NAV og riktige tiltak som gjør at de blir både helsemessig klar for arbeid og kvalifiserte, sier Elvestad.

Jobbgaranti uten hold

FFO ser også flere utfordringer med forslaget til Arbeiderpartiet. Etter to år vil de pålegge kommunene å skaffe tilbud om arbeidsplasser dersom den enkelte ikke har kommet i jobb i løpet av denne perioden.

– Jobbgaranti er fint på papiret, men vi er svært usikre på realismen i et slikt forslag, sier Elvestad.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Karoline Vårdal på telefon 977 166 34 eller e-post: Karoline.Vardal@ffo.no  eller

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad på telefon 926 083 14 eller e-post: lilly.ann.elvestad@ffo.no