Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hørselshemmedes Landsforbund

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 6652 Etterstad
0609 Oslo 

Besøksadresse:

Brynsveien 13
0609 Oslo

Telefon:
22 63 99 00
Telefax:
22 63 99 01
E-post:
Hjemmeside:

HLF kjemper for at alle som får nedsatt hørsel eller en annen hørselsrelatert lidelse, skal få hjelp og oppfølging.

Funksjonshemning

HLF organiserer flere ulike grupper:

  • Høreapparatbrukere
  • Sterkt tunghørte/døvblitte
  • Tinnitusrammede
  • Meniererammede
  • CI-brukere
  • Foreldre til hørselshemmede barn
  • Hørselshemmede i yrkesaktiv alder

14,5 prosent av Norges befolkning har en hørselshemning, noe som utgjør cirka 700.000 nordmenn.

Organisasjonen

HLF har en rekke viktige hørselssaker på agendaen, her er noen av dem:

HLF kjemper for at TV-selskapene skal tekste alle tv-programmene.

HLF jobber for å forebygge at barn og voksne får hørselsskader – blant 
annet i barnehager, på konserter og i støyutsatte yrker.

HLF jobber for at samfunnet skal være tilgjengelig og tilrettelagt for hørselshemmede – blant annet gjennom teleslynger på offentlige møteplasser og tilgang på flere skrivetolker.

HLF har et stort nettverk av likemenn som hjelper andre som er i samme situasjon, uten kostnad for brukeren.

HLFs lokallag arrangerer møter og kurs, slik at hørselshemmede både får sosiale møteplasser og mulighet for å lære nye ting.

HLF har også omfattende kursvirksomhet over hele landet i opplæring i bruk av hørselstekniske hjelpemidler, munnavlesning, høretrening osv.

HLF eier Briskeby skole og kompetansesenter i Lier, med opplæringstilbud for hørselshemmede unge og voksne. Skolen tar imot elever fra hele landet. Den tilbyr en særskilt tilrettelagt undervisning som bygger på talespråket og er den eneste skolen i Norden som benytter denne undervisningsmetoden. Undervisningen skjer i tilpassede lokaler, utstyrt med moderne hørselstekniske hjelpemidler og elevene har mulighet for internatløsning. Kompetansesenterdelen driver rehabliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene Tinnitus, CI-opererte, Menieres sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet.