Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Dysleksi Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 8731 Youngstorget
0028 Oslo

Besøksadresse:

Storgata 10 A

5. etasje

0155 Oslo

Telefon:
22 47 44 50
E-post:
Hjemmeside:

Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for alle med lese-, skrive og matematikkvansker.

Funksjonshemning

Dysleksi er en nevrologisk betinget funksjonssvikt som kan gi seg utslag i

  • Sviktende evne til å gjenkjenne og huske bokstaver og ordbilder.
  • Manglende evne til å oppfatte forskjellen på og rekkefølgen av lyder og ord.
  • Ombytting av bokstaver, stavelser og ord under lesing og skriving.
  • Motoriske vansker (klossethet).

Samfunnet stiller stadig større krav til vår lese- og skriveevne. Dyslektikere har ofte store problemer med å gjennomføre skolegang og skaffe seg fotfeste i arbeidslivet. Dagliglivets krav til lese- og skriveevne gjør at mange føler seg som tapere.

Ca 10 prosent av Norges befolkning har dysleksi av moderat til sterk grad. Nyere forskning viser en arvelig disposisjon i ca. 80 prosent av tilfellene. Dysleksi har ingen sammenheng med folks generelle evner og intelligens, og skyldes heller ikke skader på syn eller hørsel.

Organisasjonen

 Dysleksi Norge vil:

  • Spre opplysning om dysleksi, slik at samfunnets og medmenneskers holdninger ikke bidrar til å stemple dyslektikere som tapere.

  • Drive likemannsarbeid og gi dyslektikere støtte, råd og veiledning gjennom lokallagene.

  • Påvirke myndighetene slik at dyslektikere får et tilpasset tilbud i barnehage, skole og dagligliv/arbeidsliv.

  • Fremme utviklingen av hjelpemidler og støtteordninger som trengs for å kunne fungere på lik linje med andre i samfunnet.

Ved å henvende deg til Dysleksi Norge kan du få informasjon for dyslektikere, foreldre og lærere.